Zapytania ofertowe

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

bardzo dziękuje za złożenie ofert  na świadczenie usługi  zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych

dla 7 uczestników w ramach projektu “ Perspektywa”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 . 

Projekt PERSPEKTYWA RPWM.11.01.02-28-0036/19

 W załączeniu protokół z wyboru usług .

Attachments:
Download this file (Protokół z wyboru usług kursy zawodowe 4Perspektywa.pdf)Protokół z wyboru usług[ ]1439 kB

 

W ramach projektu „Rodzina" ,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

w Olsztynie zaprasza do składania ofert na usługi specjalistów:

 coach

 animator lokalny

 psycholog

 trener Szkoły dla Rodziców /2 osoby

prawnik

 konsultant rodziny /2 osoby

 dietetyk

 logopeda

 

 

Oferta nr 1/ TPD/Rodzina/Kadra projektu/2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu COACHA.

1. Do zadań coacha należeć będzie:

a) Prowadzenie sesji indywidualnych Zen Coachingu i NVC oraz kompatybilnych warsztatów dla rodzin NVC i treningu Zen Coachingu ( 19 warsztatów =58h przeprowadzonych wraz z animatorem lokalnym);

b)Praca coacha w obszarze zmiany nawyku rodziców i rodzin w praktycznej komunikacji NVC w rodzinie i pracy.

2. Termin realizacji usługi: marzec 2022r.-listopad 2022r. – 274h

3. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie conajmniej średnie;

3.2 Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie:

przynajmniej 400h jako coach w oparciu o NVC-Komunikację bez przemocy i w oparciu o zencoaching;

- przynajmniej 100h przeprowadzonych szkoleń z zakresu: etyki, moralności, wartości uniwersalnych, kreatywnego rozwiązywania problemów, metod NVC i Zen Coachingu.

4. Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn.

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju;

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne to jest cv, list motywacyjny oraz dokumenty stanowiące potwierdzenie :

· kwalifikacji (świadectwo szkolne lub dyplom ukończenia studiów), zaświadczenia/certyfikaty o ukończonych modułach Zen Coachingu /NVC;

· doświadczenia( np. referencje, umowy o pracę/zlecenie lub inne równoważne , poświadczone za zgodność z oryginałem wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) prosimy złożyć w placówce TPD WMOR do dnia 24.02.2022r. godz.15.30 z dopiskiem Coach w projekcie „Rodzina”

  W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybrane osoby.

 

 

 

Oferta nr 2/ TPD/Rodzina/Kadra projektu/2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu ANIMATORA LOKALNEGO.

1. Do zadań animatora lokalnego należeć będzie:

a) Prowadzenie grup zabawowych w duchu KBP kompatybilnych z warsztatami dla rodzin NVC (KBP) i treningu

 Zen Coachingu;

b) Praca w obszarze zmiany nawyków dzieci i rodziny w praktycznej, codziennej komunikacji NVC w rodzinie i w pracy;

2. Termin realizacji usługi: marzec 2022r.- listopad 2022r. – 198h (w tym 19warsztatów=58h NVC przeprowadzonych wraz z coachem).

3. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

a) Wykształcenie wyższe;

b) Doświadczenie w animacji - minimum 2 lata w animowaniu rodzin dzieci, zabaw w duchu NVC dla dzieci i dorosłych, jako animator czasu wolnego;

c) Znajomość metod Zen Coachingu.

4. Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju,

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz

dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne to jest cv, list motywacyjny oraz dokumenty stanowiące potwierdzenie:

· kwalifikacji (dyplom o ukończeniu studiów);

· doświadczenia ( np. zaświadczenia/certyfikaty o ukończonych modułach Zen Coachingu /NVC, referencje, umowy o pracę/zlecenie lub inne równoważne -poświadczone za zgodność z oryginałem wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

· W przypadku firm do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

prosimy złożyć w placówce TPD WMOR do dnia 24.02.2022r. godz.15.30 z dopiskiem Animator lokalny w projekcie „Rodzina”.

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybrane osoby.

 

 

Oferta nr 3/ TPD/Rodzina/Kadra projektu/2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu PSYCHOLOGA.

1. Do zadań psychologa należeć będzie:

a) Przeprowadzenie diagnozy dla 12 rodzin (48h);

b) konsultacje psychologiczne indywidualne w zależności od potrzeb (42h);

c) grupowe wsparcie psychologiczne w postaci warsztatów -Trening umiejętności społecznych, warsztaty z asertywności i warsztaty psychoprofilaktyczne (łącznie 30h);

2. Termin realizacji usługi: marzec 2022r.-listopad 2022r. – 120h

3. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie wyższe psychologiczne;

3.2 Doświadczenie psychologa minimum 5lat:

- w pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczonymi społecznie;

- w prowadzeniu zajęć z równości płci Kobiet i /Mężczyzn;

- w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych.

4. Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju;

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne to jest cv, list motywacyjny oraz dokumenty stanowiące potwierdzenie:

· kwalifikacji (dyplom o ukończeniu studiów) ;

· doświadczenia ( np. zaświadczenia/certyfikaty, referencje, umowy o pracę/zlecenie lub inne równoważne

-poświadczone za zgodność z oryginałem wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

· w przypadku firm do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

prosimy złożyć w placówce TPD WMOR do dnia 24.02.2022r. godz.15.30 z dopiskiem Psycholog w projekcie „Rodzina”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49  

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybrane osoby.

 

 

Oferta nr 4/ TPD/Rodzina/Kadra projektu/2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu TRENERA SZKOŁY DLA RODZICÓW (2 osoby).

1. Do zadań trenera Szkoły Dla Rodziców należeć będzie przeprowadzenie warsztatów Szkoły dla Rodziców.

2. Termin realizacji usługi: kwiecień 2022r.-maj 2022r. – 40h każdy specjalista.

Warsztaty będą prowadzone jednocześnie przez 2 trenerów.

3. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

- Prowadzenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

4. Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju;

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne to jest cv, list motywacyjny oraz dokumenty stanowiące potwierdzenie uprawnień trenerskich certyfikat realizatora programu oraz inne poświadczające doświadczenia trenerskie w w/wymienionym zakresie, poświadczone za zgodność z oryginałem wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w przypadku firm do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, prosimy złożyć w placówce TPD WMOR do dnia 24.02.2022r. godz.15.30 z dopiskiem Trener Szkoły Dla Rodziców w projekcie „Rodzina”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybrane osoby.

 

 

Oferta nr 5/ TPD/Rodzina/Kadra projektu/2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu PRAWNIKA.

1. Do zadań prawnika należeć będzie:

1.1 Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji prawnych dla uczestników projektu z zakresu przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie, prawa : karnego, spadkowego, lokatorskiego, mieszkaniowego rodzinnego i innych- w zależności od potrzeb;

2. Termin realizacji usługi: kwiecień 2022r.-listopad 2022r. – 40h

3. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie wyższe prawnicze;

3.2 Doświadczenie prawnicze minimum 3 lata pracy z rodzinami

4. Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju,

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne to jest cv, list motywacyjny oraz dokumenty stanowiące potwierdzenie:

· kwalifikacji (dyplom o ukończeniu studiów)

· doświadczenia( np. referencje, umowy o pracę/zlecenie lub inne równoważne) -poświadczone za zgodność z oryginałem wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a przypadku firm do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

prosimy złożyć w placówce TPD WMOR do dnia 24.02.2022r. godz.15.30 z dopiskiem Prawnik w projekcie „Rodzina”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybrane osoby.

 

 

Oferta nr 6/ TPD/Rodzina/Kadra projektu/2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu KONSULTANTA RODZINY ( 2 osoby)

1. Do zadań konsultanta rodziny należeć będzie:

Konsultacje indywidualne w zakresie wsparcia rodzin, a w szczególności rozbudzenia aktywności, ambicji zainteresowania ich do udziału w codziennych obowiązkach , zwiększanie aktywności zawodowej, pokazanie drogi do polepszenia jakości życia bez alkoholu i używek bez przemocy.

2. Termin realizacji usługi:

marzec 2022r-listopad 2022r. –190h jeden konsultant rodziny,190h drugi konsultant rodziny.

3. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub socjologiczne lub psychologiczne;

3.2 Doświadczenie w pracy z rodzinami minimum 5 lat;

4. Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju;

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne to jest cv, list motywacyjny oraz dokumenty stanowiące potwierdzenie:

· kwalifikacji (dyplom o ukończeniu studiów);

· doświadczenia ( np. zaświadczenia/certyfikaty, referencje, umowy o pracę/zlecenie lub inne równoważne - poświadczone za zgodność z oryginałem wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

· W przypadku firm do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

prosimy złożyć w placówce TPD WMOR do dnia 24.02.2022r. godz.15.30 z dopiskiem Konsultant Rodziny w projekcie „Rodzina”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybrane osoby.

 

 

Oferta nr 7/ TPD/Rodzina/Kadra projektu/2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu DIETETYKA.

1. Do zadań dietetyka należeć będzie:

1.1 Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu z zakresu dietetyki (15h)

1.2 Konsultacje indywidualne z w/w zakresu(6h w zależności od potrzeb)

2. Termin realizacji usługi: lipiec 2022r-wrzesień 2022r. – 21h

3. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie kierunkowe- wyższe dietetyk;

3.2 Doświadczenie zawodowe minimum 2lata

4. Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju;

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne to jest cv, list motywacyjny oraz dokumenty stanowiące potwierdzenie

· kwalifikacji (dyplom o ukończeniu studiów);

· doświadczenia (np. zaświadczenia/certyfikaty, referencje, umowy o pracę/zlecenie lub inne równoważne -poświadczone za zgodność z oryginałem wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

· W przypadku firm do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

prosimy złożyć w placówce TPD WMOR do dnia 24.02.2022r. godz.15.30 z dopiskiem Dietetyk w projekcie „Rodzina”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybrane osoby.

 

 

 

Oferta nr 8/ TPD/Rodzina/Kadra projektu/2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu LOGOPEDĘ.

1. Do zadań logopedy należeć będzie przeprowadzenie zajęć logopedycznych- praca nad budowaniem komunikacji lub jej usprawnianiem u dzieci poprzedzone diagnozą uczestnika.

2. Termin realizacji usługi: marzec 2022r. - listopad 2022r. – 60h

3. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie wyższe logopeda;

3.2 Doświadczenie w zawodzie 2lata.

4. Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju;

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne to jest cv, list motywacyjny oraz dokumenty stanowiące potwierdzenie :

 kwalifikacji (dyplom u ukończeniu studiów);

 doświadczenia np. zaświadczenia, referencje, umowy o pracę/zlecenie lub inne równoważne -poświadczone za zgodność z oryginałem wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

· W przypadku firm do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

prosimy złożyć w placówce TPD WMOR do dnia 24.02.2022r. godz.15.30 z dopiskiem Logopeda w projekcie „Rodzina”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybrane osoby.

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

zwraca się z prośba o oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi  zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych

dla 7 uczestników w ramach projektu “ Perspektywa”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 . 

Projekt PERSPEKTYWA RPWM.11.01.02-28-0036/19

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 9.02.2022 r. do godziny: 23.59.

 W załączeniu szacowanie wartości zamówienia oraz załącznik nr 1 Oferta

Attachments:
Download this file (Szacowanie wartości zamówienia.PDF)Szacowanie wartości zamówienia[ ]1462 kB
Download this file (załącznik nr 1 .doc)Załącznik nr1Oferta[ ]380 kB

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

zaprasza do składania ofert  na świadczenie usługi  zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych

dla 7 uczestników w ramach projektu “ Perspektywa”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 . 

Projekt PERSPEKTYWA RPWM.11.01.02-28-0036/19

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.02.2022 r. do godziny: 23.59.

 W załączeniu zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Attachments:
Download this file (Zapytanie ofertowe Perspektywa.PDF)Zapytanie ofertowe[ ]5435 kB
Download this file (Zał.nr1,2,3,4 w Perspektywa.doc)Załączniki 1,2,3,4[ ]102 kB

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

bardzo dziękuje za złożenie wszystkich ofert na realizację usługi

doradcy zawodowego

psychologa

trenera osobistego/pracy

w ramach projektu “PERSPEKTYWA”, współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-20120 

W załączeniu protokół z wyboru usług.

Attachments:
Download this file (Protokół z wyboru usług.PDF)Protokół z wyboru usług[ ]4525 kB

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.