Projekt ”Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy” jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko–Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie w partnerstwie z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji zwiększających zakres i trafność oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim, czego efektem będzie podniesienie zdolności instytucji rynku pracy i innych podmiotów zaangażowanych w kształtowanie i realizację polityki rynku pracy w zakresie skutecznego procesu aktywizacji zawodowej osób młodych, co jest niezbędne do wzrostu poziomu ich zatrudnialności i inkluzji społeczno-zawodowej.

Finalnym efektem projektu będzie Publikacja,  zawierająca końcowe wersje rekomendacji, które zostaną zaprezentowane na seminarium kończącym projekt w grudniu 2016 r.

 

 

 

             

 

                             

 

                               
           

 

 

 

                  

 

 

                   

 

                  

 

          .

 

 

  POBIERZ RAPORT

 

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.