Opis projektu

1.Projekt skierowany jest do 48 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego KM w wieku 18-29 lat zamieszkujących teren MOF Olsztyna - Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda, w tym osób bezrobotnych(tzw. oddalonych od r.pracy) oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym , pozostająca bez pracy i nieucząca się z trybie dziennym pod warunkami zawartymi w Konkursie. Mimo, że projekt nie jest wprost skierowany do os. z niepełnosprawnością zastosujemy rozwiązania, aby zapewnić równy dostęp osób o różnym stopniu sprawności.Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 48os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i zawodowym w wieku 18-29l. z terenu MOF Olsztyna.

3.Zadania w projekcie:

  • Przygotowanie i zajęcia z reintegracji społecznej
  • Zajęcia z reintegracji zawodowej
  • Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, staże

4. Podjęte działania w projekcie

Działania mają na celu wzrost udziału osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w życiu lokalnych społeczności, zmniejszenie poczucia wyobcowania, wzrost aktywności zawodowej osób pozostających długotrwale bezrobotnych, aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo, a także readaptacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawności poprzez: zwiększenie motywacji do działania i zbudowanie zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacji, przełamanie bariery społecznej wyobcowania. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie będzie miało przełożenie realizowanych przedsięwzięć na zwiększenie dostępności do usług umożliwiających aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych wyklucz społecznym, wzrost samooceny i poczucia wspólnoty zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego kompleksu wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektu w ramach aktywnej integracji.Podjęta jest współpraca z psychologiem doradca zawodowym,trenerem osobistym/pracy, prawnikiem, dietetykiem, stylistą, ekonomista ,trenerem Wing Chun. Kursy zawodowe, szkolenia prowadzone będą w ramach zleceń dla firm specjalistycznych.Każdy z uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i szkolenia do wysokości kosztu biletu, sfinansowane będą także posiłki w czasie zajęć (obiad-catering kawa herbata woda soki itp), w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem również obiad i koszt dojazdu ich opiekunów. Sfinansowane zostaną koszty badań lekarskich związane z podjęciem pracy uczestników, koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć).

5.W projekcie zastosujemy rekrutację ciągłądo 4 grup projektu 02.2002.20 do 12.2021. Rekrutacja do projektu.będzie przeprowadzana zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji ,co zapewni uniknięcie sztucznych podziałów.

 

6.Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 685 420,96 zł

7.Wartość ogółem: 806 377,60 zł

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.