Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.
Towarzystwo pomagało rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci.

TPD  posiada w tej działalności liczący się dorobek, który był wypracowany przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1919 r.), Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1949 r.) i po ich zjednoczeniu przez TPD (od 1949 r.). Towarzystwo stało się organizacją znana i cenioną w kraju a także zagranicą. Należy do stowarzyszeń o najdłuższym stażu w Polsce.
Towarzystwo było i jest orędownikiem wszechstronnego rozwoju dzieci, wychowania ich na ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, uspołecznionych, gospodarnych, pracowitych, tolerancyjnych, dobrze przygotowanych do życia w rodzinie i demokratycznym społeczeństwie.

W ciągu dotychczasowej działalności ofiarnie i mądrze służyło dzieciom - przede wszystkim wymagającym ratunku i pomocy. Walczyło o dobro dzieci: powracających z zesłania i obozów koncentracyjnych, osieroconych i zagrożonych sieroctwem, żyjących w skrajnej nędzy i poniżeniu, głodnych, żebrzących, bezdomnych, nieślubnych, wykorzystywanych, zaniedbanych edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanych fizycznie i psychicznie, sprawiających trudności wychowawcze, wykolejonych, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych (od alkoholu, narkotyków i nikotyny), o złym stanie zdrowia i niepełnosprawnych.

 

W 2019R. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI OBCHODZIŁO 100-LECIE DZIAŁALNOŚCI W POLSCE

Uroczysta Gala – świętująca 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce odbyła się 12.09.2019 r. w Sali Kopernikowskiej w Muzeum Warmii i Mazur. Gospodarzem i organizatorem imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko- Mazurski Oddział Regionalny, na czele z władzami Towarzystwa Panem Prezesem Leszkiem Kirzenkowskim, który od 23 lat pełni ową funkcję oraz Panią Sekretarz Elżbietę Orłowską, która już 19 lat jest dyrektorem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz kierownikiem projektów z UE i samorządowych.

Wśród uczestników gali znaleźli się m.in. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, starosta olsztyński Andrzej Abako, wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk, przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu Genowefa Kwoczek oraz przedstawiciel Zarządu Głównego TPD Arkadiusz Gawiński. Obecni byli również samorządowcy, przedstawiciele firm i organizacji współpracujących z TPD oraz pracownicy i wolontariusze stowarzyszenia.

Gala Jubileuszowa została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustawa Marka  Brzezina oraz patronatami medialnymi: Oddziału Telewizji Polskiej S.A w Olsztynie, Polskiego Radia Olsztyn S.A

W programie uroczystości pojawiło się: wręczenie medali zasłużonym dla TPD z okazji 100-lecia;  część artystyczna- występ chóru „Medici pro Musica”; poczęstunek.

Przez te 100 lat Towarzystwo Przyjaciół dzieci stworzyło społeczny ruch na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom, a w szczególności zajęło się:
• przeciwdziałaniem zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
• ochroną dzieci przed patologią,
• inicjowaniem i upowszechnianiem kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
• zapobieganiem wychowywaniu się dziecka poza rodziną,
• wyrównywaniem szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
• upowszechnianiem i ochroną praw człowieka,
• łagodzeniem skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.

Cele i zadania statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:
• realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne;
• promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka;
• udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu;
• organizowanie specjalistycznej pomocy, rehabilitacji, usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego, organizację środowiska wychowawczego, upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy.


Towarzystwo ma swój znaczący współudział w rozwoju rzecznictwa spraw i praw dziecka, w budzeniu powszechnej wrażliwości na jego zagrożenia, krzywdy i potrzeby. Hasło Towarzystwa

"Wszystkie dzieci są nasze",

spopularyzowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (Święta Dziecka), którego było przez wiele lat głównym inicjatorem i organizatorem, już na trwałe zagościło w społecznej świadomości. Korzystają na tym dzieci.Swoje dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwo zawdzięcza przede wszystkim swym członkom,

działaczom (w tym wysokiej klasy specjalistom),wolontariuszom

oraz osobom bez reszty oddanym sprawom dzieci,

których łączył, inspirował i mobilizował wspólny cel - dobro dzieci.

 

DZIĘKUJEMY W IMIENIU DZIECI 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM,WOLONTARIUSZOM,OSOBOM DOBREGO SERDUSZKA

I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCĄ

DZIAŁAĆ DLA DZIECI TAK JAK MY.

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.