Kalendarium

Grudzień 2019

1.Uczestnicy projektu II/III/IV Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B..kurs zawodowy-podchodzą do egzaminu

2.Beneficjenci kontynuują staże i podejmują pracę.

3..Intensywne spotkania indywidualne  z animatorem lokalnym oraz trenerami os./pracy.

W razie potrzeby zapewniono dla uczestników projektu zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

listopad 2019

1.Uczestnicy projektu II/III/IV Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B.-podchodzą do egzaminu

2.Beneficjenci kontynuują staże -

3..Spotkania indywidualne z psychologiem,intensywne z animatorem lokalnym oraz trenerami os./pracy.

W razie potrzeby zapewniono dla uczestników projektu  zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Październik 2019

1.Uczestnicy projektu II/III/IV Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B-podchodzą do egzaminu

2.Beneficjenci kontynuują staże

3..Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym,animatorem lokalnym oraz trenerami os./pracy.

4.Uczestnicy projektu idą na film do kina pt IKAR.

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Wrzesień 2019

1.Uczestnicy projektu II/III/IV Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B-podchodzą do egzaminu

2.Beneficjenci kontynuują staże

3..Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym,animatorem lokalnym oraz trenerami os./pracy.

4.Uczestnicy projektu idą do kina na film pt. "Nieznajomi"

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Sierpień 2019

1.Uczestnicy projektu II/III/IV Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B.-podchodzą do egzaminu

2.Rozpoczyna się kurs przedstawiciela handlowego z ECDL. i następuje kontynuacja  kursu na magazyniera z obsługa wózków widłowych i ECDL

3.Dwoje beneficjentów rozpoczyna staż

4.Spotkania indywidualne z psychologiem,animatorem lokalnym,prawnikiem oraz trenerami os./pracy.

5.Wyjście uczestników w ramach alternatywnych form wsparcia- Lasertag

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Lipiec 2019

1.Uczestnicy projektu II/III/IV Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B.

2.Rozpoczynają się kursy zawodowe beneficjentów: kosmetyczny z ECDL,Profile,przedstawiciela handlowego z ECDL,,magazyniera z obsługa wózków widłowych i ECDL ,gastronomiczny z uprawnieniami SEP

3.Beneficjentka rozpoczyna staż zawodowy

4.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym,animatorem lokalnym,prawnikiem.

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Czerwiec 2019

1.Uczestnicy projektu II/III Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B, uczestnicy IV Edycji rozpoczynają Kurs Prawo jazdy kat. B

2.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym,animatorem lokalnym,prawnikiem oraz trenerami os./pracy.

3.Ogólne zajęcia z prawnikiem z zakresu udzielania pomocy prawnej.

4. Zajęcia z doradcą zawodowym-Warsztaty Aktywnego poszukiwania pracy.

5.Warsztaty kreowania wizerunku ze stylistką

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Maj 2019

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego na terenie Olsztyna oraz MOF

2.Uczestnicy projektu II/III Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B.

3.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym,animatorem lokalnym,prawnikiem.

4.Warsztaty psychologiczne-trening umiejętności społecznych

5. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym

6. Warsztaty z dietetykiem

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Kwiecień 2019

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego na terenie Olsztyna

2.Uczestnicy projektu II/III Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B.

3.Uczestniczka iii kończy kurs zawodowy "Operator koparko- ładowarki "

4.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym,trenerami os./pracy,animatorem lokalnym.

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Marzec 2019

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów,oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego na terenie Olsztyna oraz MOF

2.Uczestnicy projektu II/III Edycji kontynuują kurs Prawo jazdy kat. B.

3.Uczestniczki II/III Edycji rozpoczynają kurs zawodowy Animator z grafiką menadżerską i prezentacyjną, Operator koparko- ładowarki oraz Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i ECDL.

4.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym,animatorem lokalnym,prawnikiem.

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Luty 2019

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego na terenie Olsztyna

2.Uczestnicy projektu III Edycji rozpoczynają kurs prawo jazdy kat B, 2 osoby II Edycji kontynuują kurs.

3.Uczestniczka III Edycji rozpoczyna kurs zawodowy pomoc kuchenna z uprawnieniami SEP

4.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym,trenerami os./pracy,animatorem lokalnym,prawnikiem.

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Styczeń 2019

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego na terenie Olsztyna

2.Uczestnicy projektu II Edycji kontynuują kursy prawo jazdy kat.B.

3.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym,trenerami os./pracy,animatorem lokalnym,prawnikiem.

4.Warsztaty uczestników III edycji z psychologiem i doradcą zawodowym,dietetykiem,prawnikiem,specjalistą ds. szkoleń z zakresu zarządzania budżetem domowym i ochroną środowiska

5.Warsztaty kreowania wizerunku ze stylistką.

6. Ogólne zajęcia warsztatowe z zakresu prawa i pomocy prawnej

7.Warsztaty z dietetykiem

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Grudzień 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego na terenie Olsztyna

2.Uczestnicy projektu II Edycji kontynuują kursy prawo jazdy kat.B.

3.Spotkania indywidualne,warsztaty uczestników III edycji z psychologiem i doradcą zawodowym,animatorem lokalnym.Spotkania indywidualne z prawnikiem.

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

 

Listopad 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego na terenie Olsztyna

2.Uczestnicy projektu II Edycji kontynuują kursy prawo jazdy kat.B.

3. Beneficjentka II Edycji kończy staż zgodnie z terminem ukończenia stażu

4.Spotkania indywidualne uczestników III edycji z psychologiem i doradcą zawodowym .

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

 

Październik 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego na terenie Olsztyna oraz  MOF

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże-1 beneficjentka kończy staż pod opieką opiekuna stażu i trenera osobistego/pracy

3.Uczestnicy kontynuują kursy prawo jazdy kat.B

4.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym,trenerem os./pracy oraz animatorem lokalnym

5.Spotkania uczestników z trenerami osobistymi/pracy oraz warsztaty z animatorem lokalnym

6.Podsumowanie II Edycji projektu- Wyjście beneficjentów do Multikina na film "Kler" w ramach alternatywnych form wsparcia

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Wrzesień 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów  oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego na terenie Olsztyna oraz  MOF

2.Rozpoczęcie stażu zawodowego uczestniczki i podpisanie umowy stażowej

3.Uczestnicy kontynuują kurs prawo jazdy kat.B

4.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym oraz animatorem lokalnym

W razie potrzeby zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Sierpień 2018

1.Wybór najkorzystniejszej  oferty do realizacji usługi na przeprowadzenie kursów zawodowych

2.Uczestnicy rozpoczynają kurs Prawo Jazdy kat. B według ustalonego wcześniej harmonogramu 

3.Rozpoczęcie stażu zawodowego uczestniczki  i podpisanie umowy stażowej

4.Uczestnicy projektu rozpoczynają kursy zawodowe - kurs grafika komputerowego z ECDL oraz magazyniera z obsługą kasy fiskalnej z ECDL, a także kurs krawcowej.Po zdanych egzaminach uzyskują kwalifikacje zawodowe

5.Spotkania uczestników z trenerami osobistymi/pracy oraz animatorem lokalnym

W razie potrzeby zapewniona opieka nad dziećmi uczestników projektu,catering,zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu kosztów Dojazdu

Lipiec 2018

1.Wysyłanie zapytań ofertowych na kursy zawodowe dla 4 beneficjentów,przygotowania dokumentacji stażowych i organizacja kursu Prawo Jazdy kat. b dla uczestników

2.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez m.in.animatora lokalnego na terenie Olsztyna oraz Dywit.

3.Spotkania animatora lokalnego z beneficjentami.

Czerwiec 2018

1.Rozpoczęcie zajęć z psychologiem nt.równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji podczas których z omówione zostały sposoby radzenia ze stereotypami i dyskryminacją w życiu zawodowym i osobistym,uświadomienie ról społecznych,ponadto  zajęć/warsztatów z psychologicznych -m.in.trening umiejętności społecznych z ćwiczeniami umiejętności autoprezentacji,zaznajomienie uczestników z zasadami prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,czym jest uzależnienie i współuzależnienie,a także warsztatów z doradcą zawodowym,m.in.aktywnego poszukiwania pracy

2.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym(ustalenie IPD uczestników projektu) oraz trenerami os./pracy

3.Warsztaty Kreowania Wizerunku ze stylistką, zajęcia z dietetykiem

3.Warsztaty NVC w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu-komunikacja oparta na potrzebach samodoskonalenia z animatorem lokalnym.W ramach zajęć wyjście do Escape Room.

4.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu prowadzona przez m.in animatora lokalnego

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy mają zapewniony catering,zwrot kosztu dojazd zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Maj 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów  oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego

2.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym.

3.Warsztaty z doradcą zawodowym oraz psychologiem,zajęcia z prawnikiem

4.Uczestnicy I edycji kontynuują kurs Prawo Jazdy kat. B,kończą staż

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,dojazd zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Kwiecień 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do projektu prowadzona przez animatora lokalnego

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże, kursy prawo jazdy kat.B ,egzamin z kursu zawodowego Archiwista

3.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym

4.Uczestnicy I edycji projektu kontynuują staże, kurs prawo jazdy kat B,kursy zawodowy tj archiwisty(egzamin)

 Marzec 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością  do projektu prowadzona przez animatora lokalnego do II edycji projektu

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże, idą na kursy prawo jazdy kat.B,kursy zawodowe tj archiwisty,krawcowej i wizażu

4.Spotkania indywidualne trenerów os. /pracy z  uczestnikami projektu

5.Podsumowanie I edycji projektu-wyjście w ramach alternatywnych form wsparcia do Teatru S.Jaracza na spektakl "Zbrodnia i kara"

Luty2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu.Realizacje działań w środowisku lokalnym.Zachęcanie członków społeczności lokalnej do samorozwoju,uczenia się i aktywności poprzez wspieranie projektu m.in. Dom Rozwoju,Przedszkole Tempoo,Łap ciuszek

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże

3.Spotkania indywidualne trenerów os. /pracy z  uczestnikami projektu

Styczeń 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością do kolejnej edycji projektu prowadzona przez animatora lokalnego.

2.Zatrudnienie kadry projektu - trenerów osobistych/ pracy, stylistki wybranych w toku postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2017

3.Przydział uczestników do poszczególnych trenerów os/pracy i rozpoczęcie pracy indywidualnej z poszczególnymi uczestnikami

4.Warsztaty Kreowania wizerunku ze stylistką

5.Kontynuacja spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem, ustalenie IPD uczestników projektu

6.Na podstawie ustalonego IPD uczestników poszczególni beneficjenci kierowani są na staże, itd.

7.W ramach alternatywnych form wsparcia spotkanie integracyjne u Kojrysa -Redykajny w Olsztynie (26 styczeń)

8.Wybór oferty na przeprowadzenie Kursu Prawo jazdy kat. B

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Grudzień 2017

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością prowadzona przez animatora lokalnego.

2.Kontynuacja spotkań indywidualnych uczestników projektu z doradcą zawodowym celem zbadania oczekiwań wobec projektu oraz predyspozycji zawodowych(opracowanie diagnozy,predyspozycji zawodowych) ,a także grupowych  "Poznajmy swój potencjał -diagnoza umiejętności zawodowych i ról grupowych" mających na celu zdiagnozowanie umiejętności poszczególnych uczestników, zainicjowania współpracy w grupie oraz zdiagnozowaniem najczęściej przybieranych ról grupowych.itp

3.Kontynuacja warsztatów z dietetykiem

4.Rozpoczęcie zajęć z równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji podczas których z omówione zostały sposoby radzenia ze stereotypami i dyskryminacją w życiu zawodowym i osobistym,uświadomienie ról społecznych,ponadto  zajęć/warsztatów z psychologicznych -m.in.trening umiejętności społecznych z ćwiczeniami umiejętności autoprezentacji,zaznajomienie uczestników z zasadami prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej itd,ponadto zajęcia indywidualne z poszczególnymi uczestnikami

5.Spotkanie Przedświąteczne z grupą uczestników i kadrą

6.Wybór najkorzystniejszej oferty dot. opieki nad dziećmi uczestników projektu .

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu- zapewnioną opiekę .

 

Listopad 2017

1.Rekrutacja uczestników projektu prowadzona przez animatora lokalnego/pracy.Utrzymanie współpracy partnerstwa lokalnego z MUP,spotkania m.in. z przedstawicielami lokalnych parafii a także młodymi mamami Domu Rozwoju.Konsultacje z kadrą projektu

2.Zatrudnienie kadry projektu - animatora lokalnego, psychologa, doradcy zawodowego, dietetyka, prawnika wybranych w toku postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2017

3.Rozpoczęcie spotkań indywidualnych  uczestników projektu z doradcą zawodowym celem zbadania oczekiwań wobec projektu oraz predyspozycji zawodowych ,a także zajęć grupowych integrujących grupę pt."Poznajmy się - zajęcia integracyjne".(zapewniono catering)

4.Rozpoczęcie warsztatów dietetycznych pt. "Zdrowe odżywianie-nieskomplikowane i tanie",podczas których uczestnicy poznali piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej ,mogli do własnych jadłospisów wprowadzić korekty,poznali zasady czytania etykiet.

5.Wybór oferty na realizację usługi cateringowej w toku postępowania RPWM.11.01.02/TPD/02/2017.

5.Rozpoczęcie doradztwa m.in.w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego dla poszczególnych uczestników projektu. Zorganizowanie zajęć grupowych z prawnikiem.

Październik 2017

1.Rekrutacja uczestników projektu- nawiązanie współpracy między innymi z MOPS-ami oraz GOPS-ami na terenie MOF Olsztyn itd.do I edycji projektu

Wrzesień 2017

1.Podjęcie działań informacyjno-promocyjnych projektu

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.