Kalendarium

Marzec 2022

1.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem osobistym/pracy, animatorem lokalnym, w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b i kontynuacja kursów zawodowych.

Luty 2022

1.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem osobistym/pracy, animatorem lokalnym, w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

3.Rozpoczecie kursów zawodowych

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Styczeń 2022

1.Rekrutacja do IV Edycji projektu

2.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem osobistym/pracy, animatorem lokalnym, w razie potrzeb prawnikiem.

3.Rozpoczęcie kursu prawo jazdy kat. B uczestników z IVEdycji i kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b z pozostałych edycji.

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Grudzień 2021

1.Rekrutacja do IV Edycji projektu

2.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem osobistym/pracy, animatorem lokalnym, w razie potrzeb prawnikiem.

Warsztaty z trenerem Wing Chun, ekonomistką

3.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

listopad 2021.

1.Rekrutacja do IV Edycji projektu

2.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem osobistym/pracy, animatorem lokalnym, w razie potrzeb prawnikiem.

3.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b,

4.Warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, stylistką, ,dietetykiem

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Październik 2021

1.Rekrutacja do IV Edycji projektu

2.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem osobistym/pracy, animatorem lokalnym, w razie potrzeb prawnikiem.

3.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Wrzesień 2021

1.Spotkania indywidualne z trenerem osobistym/pracy, animatorem lokalnym, w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

3.Rekrutacja do IV Edycji projektu

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Sierpień2021

1.Spotkania indywidualne z trenerem osobistym/pracy, animatorem lokalnym, w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b i kursów zawodowych

3.Rekrutacja do IV Edycji projektu

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Lipiec 2021

1.Spotkania indywidualne z psychologiem, trenerem osobistym/pracy, animatorem lokalnym, w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

3.Rozpoczecie kursów zawodowych

4.Festiwal pracy

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Czerwiec 2021

1.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym trenerami osobistymi/pracy, animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Maj 2021

1.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym trenerami osobistymi/pracy, animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

3.Warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Kwiecień 2021

1.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradca zawodowym ,trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

3.Rekrutacja do III edycji projektu

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Marzec 2021

1.Spotkania indywidualne z psychologiem, trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

3.Rekrutacja do III edycji projektu

Wszystkie spotkania i działania w ramach projektu prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Luty 2021

1.Spotkania indywidualne z psychologiem, trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

3.Warsztaty animatora lokalnego

4.Rekrutacja do III edycji projektu

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Styczeń 2021

1.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja  kursów prawo jazdy kat. b

3.Warsztaty animatora lokalnego

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Grudzień 2020

1.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym, trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja kursów zawodowych oraz kursów prawo jazdy kat. b.

3.Warsztaty animatora lokalnego

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Listopad 2020

1.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradca zawodowym trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

2.Kontynuacja kursów zawodowych oraz kursów prawo jazdy kat. b

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami ,w razie potrzeby w okresie pandemii w formule hybrydowej/zdalnej przy pomocy różnych komunikatorów internetowych

Październik 2020

1.Spotkania indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem,trenerem Wing Chun uczestników 2 edycji projektu.

2.Kontynuacja kursów zawodowych oraz kursów prawo jazdy kat. b

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

Wrzesień 2020

1.Zajęcia indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym

2.Spotkania indywidualne z trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

3.Warsztaty/zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym,dietetykiem,stylistką,trenerem Wing Chun uczestników 2 edycji projektu.

4.Kontynuacja kursów zawodowych oraz kursów prawo jazdy kat. b.

5.Przygotowania do festiwalu.

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

.W trakcie warsztatów /zajęć zagwarantowano zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu oraz opiekę nad dziećmi uczestników.

Sierpień 2020 

1.Zajęcia indywidualne z psychologiem,doradcą zawodowym

2.Spotkania indywidualne z trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

3.Warsztaty/zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym,ekonomistką,dietetykiem,trenerem Wing Chun uczestników 2 edycji projektu.

4.Kontynuacja staży zawodowych.

5.Kontynuacja kursów zawodowych oraz kursów prawo jazdy kat. b.

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie kursów zapewniono catering oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu oraz opiekę nad dziećmi uczestników.

Lipiec 2020

1.Zajęcia indywidualne z psychologiem.

2.Spotkania indywidualne z trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

3.Kontynuacja staży zawodowych.

4.Kontynuacja kursów zawodowych oraz kursów prawo jazdy kat. b

5.Wyjście w ramach alternatywnych form wsparcia Lasertag

Wszystkie zajęcia prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie kursów zapewniono catering oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu.

Czerwiec 2020

1.Zajęcia indywidualne z psychologiem.

2.Spotkania indywidualne z trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

3.Kontynuacja staży zawodowych.

4.Kontynuacja kursów zawodowych,kursów prawa jazdy kat. b

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie kursów zapewniono catering oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu.

Czerwiec 2020

1.Zajęcia indywidualne oraz warsztaty z psychologiem.

2.Zajęcia z trenerem Wing Chun

3.Spotkania indywidualne z trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

4.Kontynuacja i rozpoczęcie kolejnego stażu zawodowego

5.Rozpoczęcie kursów zawodowych.

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są  w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

Na warsztatach zapewniono catering oraz zwrot kosztów na zajęcia/warsztaty zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu.

Maj 2020

1.Zajęcia indywidualne oraz warsztaty z psychologiem.

2.Warsztaty ze stylistką,ekonomistką,trenerem Wing Chun

3.Spotkania indywidualne z trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

4.Rozpoczęcie stażu zawodowego.

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są on-line przy pomocy różnych komunikatorów internetowych oraz stacjonarnie w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.Na warsztatach zapewniono catering oraz zwrot kosztów na zajęcia/warsztaty zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu.

Kwiecień 2020

1.Zajęcia indywidualne oraz warsztaty z psychologiem.

2.Warsztaty z dietetykiem.

3.Spotkania indywidualne z trenerami osobistymi/pracy,animatorem lokalnym,w razie potrzeb prawnikiem.

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są on-line przy pomocy różnych komunikatorów internetowych w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

Marzec 2020

1. Promocja projektu- podjęcie działań  informacyjno -promocyjnych projektu "PERSPEKTYWA"

2. Zajęcia indywidualne/warsztaty z doradcą zawodowym

3. Warsztaty z prawnikiem,stylistką

4. Zajęcia z trenerem WING CHUN w ramach propagowania alternatywnych form spędzania czasu

5.Zajęcia indywidualne z psychologiem, trenerami osobistymi/pracy

6.Przygotowania do festiwalu pod pieczą Animatora lokalnego

Wszystkie zajęcia/warsztaty prowadzone są w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji Kobiet i Mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

W razie potrzeby zagwarantowano catering oraz zwrot kosztów na zajęcia/warsztaty zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu.

Ze względu na panującą w kraju pandemię COVID-19 większość zajęć od 18.03.2020 na prośbę uczestników rozpoczęła się z wykorzystaniem różnych technik online.

Luty 2020

1. Promocja projektu- podjęcie działań  informacyjno -promocyjnych projektu "PERSPEKTYWA"

2. Rekrutacja uczestników projektu- nawiązanie współpracy między innymi z MOPS-ami oraz GOPS-ami na terenie MOF Olsztyn itd.do I edycji projektu

3. Rekrutacja kadry projektowej

styczeń 2020

1. Promocja projektu- podjęcie działań  informacyjno -promocyjnych projektu "PERSPEKTYWA" przez animatora lokalnego

2. Rekrutacja uczestników projektu- nawiązanie współpracy między innymi z MOPS-ami oraz GOPS-ami na terenie MOF Olsztyn itd.do I edycji projektu

 

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.