Harmonogram realizacji projektu "MARZENIE"            
plan na 2020-2022r.
Zadanie 1 - Usługi aktywizacyjno integracyjne S L M K M CZ L
  plan na 09-12.2020r. uzupałnienie 10.20r. uzupełnienie 11.20r. 12.20r -01.21r. 02-05.21r. 06-08.21r. 09-12.21r.-01.22r
1. Rekrutacja uczestników proj gr I II wsparcie uczestników przez specjalistów 09.2020-10.2020r biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 , pracownicy projektu 10.11.2020r biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 , pracownicy projektu 10.11.2020r biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 , pracownicy projektu 12.20r - 01.21r. biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 , pracownicy projektu biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 ,nie prowadzimy naboru pracowników projektu biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 ,nie prowadzimy naboru pracowników projektu biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 ,nie prowadzimy naboru pracowników projektu
2. Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne diagnoza rodziny Psycholog-diagnoza rodziny, warsztaty: gr. I. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . Zaj. Indywid. diagnozy rodzin Psycholog Urszula Gasperowicz. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . Zaj. Indywid. diagnozy rodzin Psycholog Urszula Gasperowicz. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . Zaj. Indywid. diagnozy rodzin Psycholog Urszula Gasperowicz. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . Zaj. Indywid. diagnozy rodzin Psycholog Urszula Gasperowicz. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . Uzupełnienia wg potrzeby Zaj. Indywid. diagnozy rodzin Psycholog Urszula Gasperowicz. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . Uzupełnienia wg potrzeby Zaj. Indywid. diagnozy rodzin Psycholog Urszula Gasperowicz. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . Uzupełnienia wg potrzeby
3. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne: psychologiczne, prawne, rodzinne psycholog, prawnik, doradca rodziny: gr. I TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub na terenie Olsztyna w siedzibie prawnika-warsztaty i poradnictwo indywidualne Zaj. Indywid. Psycholog Urszula Gasperowicz. Doradca rodziny Elżbieta Orłowska zaj. indywidualne : Omówienie spraw dot. członków rodziny, zakresu pomocy dla kazdego z nich 2,13,14,15,21,22,23,26.10.20r. ;14.10.20r. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/1 ; Prawnik Milena Parol 30.10.20r. 9-10.00 warsztaty z stacjonarne z zakresu udzielania pomocy prawnej - zajęcia stacjonarne. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w kancelarii prawnika, telefonicznie. Zaj. Indywid. Psycholog Urszula Gasperowicz. Doradca rodziny Elżbieta Orłowska zaj. indywidualne : Omówienie spraw dot. członków rodziny, zakresu pomocy dla kazdego z nich c.d. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . ; Prawnik Milena Parol poradnictwo indywidualne.TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w kancelarii prawnika, telefonicznie. Zaj. Indywid. Psycholog Urszula Gasperowicz. Doradca rodziny Elżbieta Orłowska zaj. indywidualne : Omówienie spraw dot. członków rodziny, zakresu pomocy dla kazdego z nich c.d. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . ; Prawnik Milena Parol poradnictwo indywidualne.TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w kancelarii prawnika, telefonicznie. Konsultacje Indywid. Psycholog Urszula Gasperowicz. Doradca rodziny Elżbieta Orłowska zaj. indywidualne : Omówienie spraw dot. członków rodziny, zakresu pomocy dla kazdego z nich c.d. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . ; Prawnik Milena Parol poradnictwo indywidualne.TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w kancelarii prawnika, telefonicznie. Konsultacje Indywid. Psycholog Urszula Gasperowicz. Doradca rodziny Elżbieta Orłowska zaj. indywidualne : Omówienie spraw dot. członków rodziny, zakresu pomocy dla kazdego z nich c.d. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . ; Prawnik Milena Parol poradnictwo indywidualne.TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w kancelarii prawnika, telefonicznie. Konsultacje Indywid. Psycholog Urszula Gasperowicz. Doradca rodziny Elżbieta Orłowska zaj. indywidualne : Omówienie spraw dot. członków rodziny, zakresu pomocy dla kazdego z nich c.d. 20,26.01.22r. Warsztaty dla rodzin. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . ; Prawnik Milena Parol poradnictwo indywidualne.TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w kancelarii prawnika, telefonicznie.
Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Warsztaty dla rodziców i całych rodzin. Budowanie relacji wgNVC Komunikacja bez przemocy -Couch i AL. couch, animator lokalny- warsztaty dla rodziców i całych rodzin. Budowanie relacji wg NVC Komunikacja bez przemocy I gr Couch Maciej Kryczka 22.10.20r g.20.00-22.00 panie; 29.10. panowie "wprowadzenie do komunikacji opartej na empatii na podstawie NVC " ; 30.10.20r. g.20.00-22.00 panie "Komunikacja jako wymiana", Prowadzacy Maciej Kryczka, Anna Zimowska6.11.20r. 20.00-22.00 panie warsztaty "4 komunikaty blokujące porozumienie. Osądy moralne"; 26, 27.11.20r. g.20-22 w TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 3,4,11,12,17,18.12.20r. Zaj. Z NVC prowadzacy Maciej Kryczka, Anna Zimowska w TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Warsztaty NVC g. 20-23- prowadzący Maciej Kryczka, Ania Zimowska: 7,8.01.21r. NVC „powtórzenie materiału + złość”; 14,15,28,29.02.21r.- ćwiczenia; 21,22.01.21r.-NVC cztery kroki; 4,5.01.21r. g.20-23 i 19-22 - "najważniejsze potrzeby - potrzeba sensu"; 9,10.02.21r 'dzieci i ich potrzeby"; 11,12.02.21r. "komunikacja w związku"; 25,26.02.21r. -"jak odmawiać z szacunkiem". 5.03.21r. -panie. Warsztaty NVC g. 19-22- prowadzący Maciej Kryczka, Ania Zimowska: 28,29.06.21r panowieE, panie Wprowadzenie do NVC. Integracja. 6,7.07.21r Panowie, panie . NVC Komunikat - prezent. 12,13,19,20,26,27.07.21 Panowie, panie NVC - Wartości. 2,3,9,10.08.21r M K . NVC - Fakty TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . Warsztaty NVC g. 19-21- prowadzący Maciej Kryczka, Ania Zimowska: 6,13,20,27.09.21r -mężczyźni; 7,14,28.09.21r.- Kobiety. 4,11,18,25.10.21r. 19.00 - 21.00 NVC Panowie Potrzeby we frazie. Naturalizowanie; 5,12,19,26.10.21r.Panie. 9-10.10.21r. 14:00-15:00 1 gr NVC; 15:45:17:45 NVC 2 gr. 8-9.11.21r.19.00 - 21.00 NVC Myślenie i mówienie w 4 krokach z uwzględnieniem intencji i naturalizacji języka z inspiracji NVC. 6,7,13,14,20.12.21r. 19-21 NVC. 3,4,10,11,17,18,24,25,31.01.22r. 18-20 NVC.
5.Treningi psychospołeczne: warsztaty z asertywności, autoprezentacji, warsztaty psychoprofilaktyczne psycholog-warsztaty: gr. I TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . wg harmonogramu Warsztaty prowadząca Urszula Gasperowicz : 24.11.20r. 9:00-14:00 gr1. W "Skąd przychodzę, kim jestem, dokąd zmierzam."- zajęcia stacjonarne TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 .10.11.20r. Warsztaty prowadząca Urszula Gasperowicz 12.20r.gr.II W- "Budzenie marzyciela-Operacjonalizacja celi życiowych" zajęcia w TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A Zajęcia w TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Prowadząca Urszula Gasperowicz. 12.01.21r g.9-14; 19.01.21 g. 15-20 Warsztaty psychoprofilaktyczne Czym jest uzaleznienie i współuzależnienie; 26.01.21r g. 9-14; 23.02.21 r.gr.II 15:00-20:00 gr II, Warsztaty psychoprofilaktyczne "Mechanizmy obronne osób uzależnionych i współuzależnionych; 5.01.21r g. 15-20. Warsztaty "Komunikacja interpersonalna"; 12.01.21r g.9-14 Warsztaty psychoprofilaktyczne Czym jest uzaleznienie i współuzależnienie. 2.07.21r Psycholog warsztaty 1 gr 10:00-15:00 Trening psychospołeczny: "Skąd przychodzę, kim jestem, dokąd zmierzam". 9.07.21r. warsztaty 2 gr16:00-21:00 Trening psychospołeczny: "Skąd przychodzę, kim jestem, dokąd zmierzam". 14.07.21r warsztaty 2 gr16:00-21:00 Trening psychospołeczny: "Skąd przychodzę, kim jestem, dokąd zmierzam".16.07.21r. warsztaty 2 gr16:00-21:00 Trening psychospołeczny: "Skąd przychodzę, kim jestem, dokąd zmierzam". 23.07.21r., 6.08.21r.warsztaty 1 gr 10:00-15:00 Trening psychospołeczny:"Komunikacja interpersonalna". 30.07.21r. warsztaty 1 gr 10:00-15:00 Trening psychospołeczny:"Komunikacja interpersonalna". 13.08.21r. 2 gr. 16:00-21:00 Trening psychospołeczny:"Mapa marzeń i twórcze myślenie". 18.08.21r.1 gr. 10:00-15:00 Warsztaty psychoprofilaktyczne: "Czym jest uzależnienie i współuzależnie". 20.08.21r. 2 gr. 16:00-21:00 Warsztaty psychoprofilaktyczne: "Czym jest uzależnienie i współuzależnie". 24.08.21r.1 gr. 10:00-15:00 Warsztaty psychoprofilaktyczne:"Mechanizmy obronne osób uzależnionych i współuzależnionych". 27.08.21r.2 gr. 16:00-21:00 Warsztaty psychoprofilaktyczne:"Mechanizmy obronne osób uzależnionych i współuzależnionych". Wg harmonogramu
6.- Konsultacje rodzinne Prowadzenie doradztwa konsultantów rodziny dla beneficjentów odbywa się w zależności od potrzeb zglaszanych przez beneficjentów lub inicjowanych przez konsultantów rodziny. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18; w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy. Zaj. Indywid. Konsultant rodziny Joanna Sadżuga. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy. Zaj. Indywid. Konsultant rodziny: Joanna Sadżuga, Patrycja Izbicka . TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy. Zaj. Indywid. Konsultant rodziny: Joanna Sadżuga, Patrycja Izbicka . TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy. Zaj. Indywid. Konsultant rodziny: Joanna Sadżuga, Patrycja Izbicka . TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy. Zaj. Indywid. Konsultant rodziny: Joanna Sadżuga, Patrycja Izbicka . TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy. Zaj. Indywid. Konsultant rodziny: Joanna Sadżuga, Patrycja Izbicka . TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy.
7.- Indywidualne sesje Zen Coachingowych z NVC Spotkania indywidualne z couchem TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w wybranych przez uczestników miejscach   Spotkania indywidualne z couchem TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w wybranych przez uczestników miejscach. Prowadzący Maciej Kryczka. Spotkania indywidualne z couchem TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w wybranych przez uczestników miejscach. Prowadzący Maciej Kryczka. Spotkania indywidualne z couchem TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w wybranych przez uczestników miejscach. Prowadzący Maciej Kryczka. Spotkania indywidualne z couchem TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w wybranych przez uczestników miejscach. Prowadzący Maciej Kryczka. Spotkania indywidualne z couchem TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w wybranych przez uczestników miejscach. Prowadzący Maciej Kryczka.
8. - Warsztaty i konsultacje z dietetykiem 1. Warsztaty i konsultacje dla całych rodzin. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . przesunięte na 11.20r. Prowadząca Anna Brykała warsztaty 4.11.20r. 16:30-20:30 gr 1 W; tematy: 1.Ogólne zasady żywienia,2.Wpływ żywienia i bud.praw. nawyków na zdrowie, 3.Nauk umijęt. czyt. etykiet, 4.Zbilansowana dieta. 18.11.20r. 16:30-20:30 gr. 2 W, typ:zdalne skype, tematy: 1.Ogólne zasady żywienia,2.Wpływ żywienia i bud.praw. nawyków na zdrowie, 3.Nauk umijęt. czyt. etykiet, 4.Zbilansowana dieta. 25.11.16:30-20:30 gr.1 Warsztaty. Zaj. zdalne skayp, webinarium. Prowadząca Anna Brykała 2.12.20r. 16:30-20:30 gr.2 w TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 Prowadząca Anna Brykała w TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Zaj. Indywidualne 22,26.01.21r. 02,03.04,05.21r wg. harmonogramu Prowadząca Anna Brykała w TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Zaj. Indywidualne wg. harmonogramu Prowadząca Anna Brykała w TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Zaj. Indywidualne wg. Harmonogramu. 3,18,25.11.21r 16:00-20:00 Warsztaty dieteyczne dla 1 i 2 gr
9. Zajęcia z logopedą Indywidualne zajęcia z logopedą- diagnoza. Prowadząca Olga Bednarska. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . zaj. przesunięte na 11.20r. Wywiad z rodzicem do diagnozy 5.11.20r. 9-10 M.Golan; 10-11:30 E.Bekisz ;7.11.20r. 11:30-12:30 M.Łastowska; M.Jasnas 18-19:30 (online); Wywiad z rodzicem do diagnozy: 11:30-12 G. Budnik; 13-14:30 M.Golan (online); Wywiad z rodzicem do diagnozy: 11.11.20r. 14-14:30 W.Rekita; 14:30-15 B.Tatol (online), 13.11.20r. Wywiad z rodzicem do diagnozy: 10:30-11 E.Stramska; 11:30-12:30 B.Żurek; 14-14:30 J.Woźniak (online); 18.11.20r. Wywiad z rodzicem do diagnozy: 18-19 M.Orczykowska (online - Messenger) ; 20.11.20r. Wywiad z rodzicem do diagnozy: 15-16 A. Leleniewska (online - Messenger) Wywiady logopedy z rodzicem do diagnozy dzieci. (online - Messenger) 02,03,04,05.21r. Zajęcia indywidualne z dziećmi, konsultacje z rodzicami. 17.18:00-21:00 warszat dla rodziców gr. 2; 31.03.21r 18:00-21:00 warsztat dla rodziców w TPD gr. I; 14.04.21r. warsztat dla rodziców w TPD gr.2 17:00 - 20:00 Zajęcia indywidualne z dziećmi, konsultacje z rodzicami. Wg harmonogramu. Prowadząca TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . Zajęcia indywidualne z dziećmi, konsultacje z rodzicami. Wg harmonogramu. Prowadząca TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 .
               
               
Zad.2 Szkoła dla rodziców              
1. Nabór uczestników proj do Szkoły dla rodziców, wsparcie specjalistów Nabór uczestników na Warsztaty do Szkoły dla rodziców TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 Nabór uczestników na Warsztaty do Szkoły dla rodziców TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 Nabór uczestników na Warsztaty do Szkoły dla rodziców TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18   Nabór uczestników na Warsztaty do Szkoły dla rodziców TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 rozpocznie się w drugiej edycji, od 1.06.2021r. Warsztaty przewidziane na 09.21r. Nabór 08.21r. wg harmonogramu
2.Warsztaty dla uczestników Szkoły dla rodziców Warsztaty Szkoły dla rodziców TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 Zaj. Zostały przesunięte ze względu na COVID 19. Warsztaty Szkoła dla Rodziców w g.16-20– tematy: 1. Integracja, ustalenie celów grupy (23.11). 2. Granice w wychowaniu - co dobrego dla wychowawcy i dziecka wynika ze stawiania i egzekwowania granic? (30.11). Warsztaty Szkoła dla Rodziców – tematy: 3. Uczucia - lista uczuć (07.12). 4. Uczucia - jak radzić sobie z trudnymi uczuciami? (14.12).5. Zachęcanie dziecka do współpracy - jak sprawić, żeby dziecko robiło to, czego od niego się oczekuje? (21.12). 6. Kary i konsekwencje w wychowaniu (28.12).

Warsztaty Szkoła dla Rodziców w g.16-20 – tematy c.d. 4. Uczucia - jak radzić sobie z trudnymi uczuciami? (14.12).5. Zachęcanie dziecka do współpracy - jak sprawić, żeby dziecko robiło to, czego od niego się oczekuje? (21.12). 6. Kary i konsekwencje w wychowaniu (28.12). Warsztaty Szkoła dla Rodziców – tematy:7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów (04.01). 8. Zachęcanie dziecka do samodzielności (11.01). 9. Role - wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról (18.01). 10. Pomocna pochwała i zachęta (25.01). Warsztay w II edycji, która rozpocznie się od 1.06.21r. Warsztaty przewidziane na 09.21r. Warsztaty Szkoły dla rodziców TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Warsztaty: Szkoła dla rodziców: 2.09.21r 16.00-20.00 Wprowadzenie W 1 .; 9.09.21r.16.00-20.00 Granice W 2; 16.09.21r. 16.00-20.00 Uczucia-wstęp W 3; 23.09.21r.16.00-20.00 Uczucia W 4; 30.09.21r.16.00-20.00 Współpraca W 5; 14.10.21r. 16.00-20.00 Konflikty W 6; 21.10.21r. 16.00-20.00 Samodzielność W 8; 27.10.21r. 16.00-20.00 Role W 9; 29.10.21r. 16.00-20.00 Pochwały W 10.
               
Zad.3 Organizacja czasu wolnego              
1. Nabór uczestników do gr I II i do Klubu gr III, wsparcie specjalistów 1. Nabór do grup zabawowych gr.I lub II i Klubu TPD -wsparcie specjalistów 1. Nabór do grup zabawowych gr.I lub II i Klubu TPD -wsparcie specjalistów 1. Nabór do grup zabawowych gr.I lub II i Klubu TPD -wsparcie specjalistów 1. Nabór do grup zabawowych gr.I lub II i Klubu TPD -wsparcie specjalistów 1. Nabór do grup zabawowych gr.I lub II i Klubu TPD w 05-06.21r.-wsparcie specjalistów 1. Nabór do grup zabawowych gr.I lub II i Klubu TPD w 05-06.21r.-wsparcie specjalistów w/ harmonogramu
2.Zajęcia dla grup zabawowych I II Pobudzanie aktywności i animowanie społeczno-kulturalne uczestników projektu. Przygotowywanie Festiwalu Rodziny wraz z uczestnikami, Warsztaty dla dzieci w Klubie TPD, rodziców - uczestników projektu- Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne. Od 9.07.19r. . 7.30-15.30. Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Animator lokalny AnnaZimowska -Kryczka 24.10.20r. g.15.30-17.30 1 gr. 17.30-19.30 2 gr. Zajęcia wprowadzające. 31.10.20r. g.9.00-14.00 gr.1 14.00-19.00 gr.2 Sensorycznie w ryżu Animator lokalny 7.11.20r. 9.00-12.00 gr.1 12.00-15.00 gr.2 Sensorycznie w ryżu; 27.11.20r. 9.00-12.00 gr.1 12.00-16.00 gr.2 zajęcia sensoryczne przy muzyce Animator lokalny 5,12,19.12.20r. 9.00-12.00 zajęcia z dziećmi gr.I Animator lokalny: Zabawy sensoryczne w komunikacji 6.02.21r. 12.00 -15 zajęcia z dziećmi gr.II; 7.02.21r. g.15-18 zajęcia z dziećmi gr.I; 27,28.02.21r. 12.00 -17 zajęcia z dziećmi gr I i II; 6, 20.03.21r. 12.00 -15 zajęcia z dziećmi gr.II; 7.03.21r. g.15-18 zajęcia z dziećmi gr.I; 27,28.03.21r. 12.00 -17 zajęcia z dziećmi gr I i II; 3,10,17,24.04.21r. 12.00 -17 zajęcia z dziećmi gr.II; 4,11,18,25.04.21r. g.15-18 zajęcia z dziećmi gr.I; 1,8,15,22,29.05.21r. 12.00 -17 zajęcia z dziećmi gr.II; 2,9,16,23,30.05.21r. g.15-18 zajęcia z dziećmi gr.I; 26,27.06.2r. 2 i 1 GR 12:00-18:00 Wprowadzenie do grup zabawowych. Interacja, zabawy swobodne w ryżu. 8.07.21r 2 gr; 12:00-16:00. Zabawa w prezenty. 9.07.21r. 1 gr; 12:00-16:00. Stymulacje w zabawie na podwieszanych huśtawkach. 10.17.24.31.07.21r. 2 gr; 12:00-16:00. Zabawa w prezenty. 11.18.25.07.21r. 1 gr; 12:00-16:00. Zabawy sensoryczne Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Animator lokalny AnnaZimowska -Kryczka. 12,19,26.09.21r.1 gr 12:00-18:00. 25,29.09.21r II gr. 3.10.21r 11.00-12.00 Gr.zabaw 1 muzyczne etiudy i komunikaty blokujące w relacjach z dziećmi. 16.10.21r 12.00-13.00 gr. zabaw 2. komunikaty blokujące w relacjach z dziećmi podczas ruchowych etiud. 17.10.21r. 11.00-12.00 gr.zabaw. komunikaty blokujące w relacjach z dziećmiw etiudach muzycznych. 23.10.21r. 12.00-13.00 gr. zabaw . komunikaty blokujące w relacjach z dziećmi.. Zajęcia kulinarne smaki dotyk. 24.10.21r. 11.00-12.00 gr.zabaw1 Zabawy muzyczne - przedmioty wydobywania dźwięku, rózne faktury i struktury i komunikaty blokujące w relacjach z dziećmi. 6.11.21r 09.00-15.00; 7,13,14,20,21,27,28.11.21r 10-16 Gr.zabaw 2 Myślenie i mówienie w 4 krokach z inspiracji NVC zabawy przyczynowo - skutkowe. 5.12.21r. gr. zabawowa1 10.00-13.00 gr. zabawowa 2 13.00 - 16.00; 11.12.21r. gr. zabawowa1 14.00-19.00; 12.12.21r. gr. zabawowa 2 11.00-16.00
3.Zajęcia opiekuńczo wychowawcze gr III Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie TPD- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami. Nauczyciel muzyki: 15,23,04.19r - g.16-17,30; 13,14,20,27.05.19r.- g. 16-17; 4,6,11,17,18.06.19r. g.16-17. Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie TPD- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami. W związku z pandemią COVID 19 wprowadzono decyzją wojewody warm. maz. zaj. hybrydowe w placówce. Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie TPD- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami. W związku z pandemią COVID 19 wprowadzono na podstawie decyzji wojewody warm maz. zaj. zdalne w placówce. Mając powyższe na względzie zasadniczy cel, jaki przyświeca idei
funkcjonowania placówek wsparcia dziennego (wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci), dostosowujemy metody pracy z dziećmi uczęszczającymi do klubu do wymogów wynikających z wyżej przytoczonych przepisów prawnych, ale także na potrzebę zaopiekowania się i zainteresowania sytuacją zarówno zdrowotną, jak rodzinną i opiekuńczą podopiecznych, z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji zdalnej (w tym telefonów, komunikatorów, poczty e-mail, portali społecznościowych) w godzinach dopasowanych, dogodnych dla uczestników projektu.
Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie TPD- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami. W związku z pandemią COVID 19 wprowadzono na podstawie decyzji wojewody warm maz. zaj. zdalne w placówce. Mając powyższe na względzie zasadniczy cel, jaki przyświeca idei
funkcjonowania placówek wsparcia dziennego (wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci), dostosowujemy metody pracy z dziećmi uczęszczającymi do klubu do wymogów wynikających z wyżej przytoczonych przepisów prawnych, ale także na potrzebę zaopiekowania się i zainteresowania sytuacją zarówno zdrowotną, jak rodzinną i opiekuńczą podopiecznych, z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji zdalnej (w tym telefonów, komunikatorów, poczty e-mail, portali społecznościowych) w godzinach dopasowanych, dogodnych dla uczestników projektu.
Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie TPD- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami. W związku z pandemią COVID 19 wprowadzono na podstawie decyzji wojewody warm maz. zaj. zdalne w placówce do 15.02.21r. potem już stacjonarnie. Mając powyższe na względzie zasadniczy cel, jaki przyświeca idei
funkcjonowania placówek wsparcia dziennego (wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci), dostosowujemy metody pracy z dziećmi uczęszczającymi do klubu do wymogów wynikających z wyżej przytoczonych przepisów prawnych, ale także na potrzebę zaopiekowania się i zainteresowania sytuacją zarówno zdrowotną, jak rodzinną i opiekuńczą podopiecznych, z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji zdalnej (w tym telefonów, komunikatorów, poczty e-mail, portali społecznościowych) w godzinach dopasowanych, dogodnych dla uczestników projektu.
Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie TPD- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami. Zajęcia stacjonarnie. Mając powyższe na względzie zasadniczy cel, jaki przyświeca idei funkcjonowania placówek wsparcia dziennego (wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci), dostosowujemy metody pracy z dziećmi uczęszczającymi do klubu do wymogów wynikających z wyżej przytoczonych przepisów prawnych, ale także na potrzebę zaopiekowania się i zainteresowania sytuacją zarówno zdrowotną, jak rodzinną i opiekuńczą podopiecznych, z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji zdalnej (w tym telefonów, komunikatorów, poczty e-mail, portali społecznościowych) w godzinach dopasowanych, dogodnych dla uczestników projektu. Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie TPD- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami. Zajęcia stacjonarnie. Mając powyższe na względzie zasadniczy cel, jaki przyświeca idei funkcjonowania placówek wsparcia dziennego (wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci), dostosowujemy metody pracy z dziećmi uczęszczającymi do klubu do wymogów wynikających z wyżej przytoczonych przepisów prawnych, ale także na potrzebę zaopiekowania się i zainteresowania sytuacją zarówno zdrowotną, jak rodzinną i opiekuńczą podopiecznych, z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji zdalnej (w tym telefonów, komunikatorów, poczty e-mail, portali społecznościowych) w godzinach dopasowanych, dogodnych dla uczestników projektu.
4 - Przygotowanie wyjazdów rodzinnych Przygotowywanie wyjazdu rodzinnego: Animator kultury Przygotowywanie wyjazdu rodzinnego: Animator kultury Przygotowywanie wyjazdu rodzinnego: Animator kultury Przygotowywanie wyjazdu rodzinnego: Animator kultury Przygotowywanie wyjazdu rodzinnego: Animator kultury. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjazd rodzin planowany jest na koniec maja 2021r. Przygotowywanie wyjazdu rodzinnego: Animator kultury. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjazd rodzin II edycja planowany jest na październik 2021r. Przygotowywanie wyjazdu rodzinnego: Animator kultury. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjazd rodzin II edycja planowany jest na październik 2021r.
p 5 - Wyjazd rodzin, komunikacja NVC w praktyce zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjazd rodzin planowany jest na koniec maja 2021r. Przygotowywanie wyjazdu rodzinnego: Animator kultury. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjazd rodzin II edycja planowany jest na październik 2021r. 8-10.09.21r. Wjazd i POBYT RODZIN W GOSPODARSTWIE agroturystycznym
p 6 - Wyjście do teatru rodziców Zorganozowanie wyjść do teatru dla rodziców zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjścia są dostosowane do warunków. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjścia są dostosowane do warunków. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjścia są dostosowane do warunków.
7 - Wyjscie do teatru dzieci Zorganozowanie wyjść do teatru dla dzieci zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjścia są dostosowane do warunków. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjścia są dostosowane do warunków. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią zwiazane, wyjścia są dostosowane do warunków.
8 - Zajęcia z logopedą Diagnoza i zajecia indywidualne z logopedą zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem
4. Festiwal rodziny              
p 1 - Przygotowanie Festiwalu dla I II grupy rodzin Pobudzanie aktywności i animowanie społeczno-kulturalne uczestników projektu. Przygotowywanie Festiwalu Rodziny wraz z uczestnikami, Animator kultury Sylwia Orzoł 1-31.10.20r. Warsztaty dla Rodzin i Wolontariuszy: Organizacja wydarzenia lokalnego- Festiwalu Rodziny. Animator kultury pracuje w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub innych miejscach w zależności od prowadzonych zadań. Animator kultury 11.20r. Warsztaty dla Rodzin i Wolontariuszy. Pobudzanie aktywności i animowanie społeczno-kulturalne uczestników projektu Animator kultury 12.20r. Warsztaty dla Rodzin i Wolontariuszy. Pobudzanie aktywności i animowanie społeczno-kulturalne uczestników projektu. Animator kultury 01-05.21r. Warsztaty dla Rodzin i Wolontariuszy. Pobudzanie aktywności i animowanie społeczno-kulturalne uczestników projektu. Animator kultury 06-08.21r. Warsztaty dla Rodzin i Wolontariuszy. Pobudzanie aktywności i animowanie społeczno-kulturalne uczestników projektu. Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Animator kultury 06-08.21r. Warsztaty dla Rodzin i Wolontariuszy. Pobudzanie aktywności i animowanie społeczno-kulturalne uczestników projektu.
2 - Festiwal Rodziny gr I II Festiwal w 10.2020r. 17-24.10.20r. Festiwal Rodziny hybrydowo: część stacjonarnie, część online. 12:00-12:20 FESTIWAL RODZINY ONLINE (na fanpage @tpdolsztyn) zgodnie ze zmianami zgodnie ze zmianami 09.21r. Festiwal Rodziny hybrydowo: stacjonarnie. 11.09.21r 12:00-16:00 FESTIWAL RODZINY przy SP 34 w Olsztynie.
               
               

 

 

                  

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd