KALENDARIUM

Wrzesień 2020

Monitorowanie uczestników projektu w Klubie TPD zgodnie z założeniami projektowymi

Sierpień 2020 

1.Festiwal rodziny.

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

3.Spotkania indywidualne konsultantki  rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

4.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb.

Wszystkie spotkania indywidualne przeprowadzano uwzględniając zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Lipiec 2020

1.Spotkania animatora kultury z rodzinami - wyjścia do kina /przygotowania do  festiwalu

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze .

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym

4.Spotkania indywidualne z Zen Coachem,

5.Spotkania indywidualne konsultantki  rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb.

Wszystkie warsztaty oraz spotkania indywidualne przeprowadzano on-line przy pomocy różnych komunikatorów internetowych oraz stacjonarnie uwzględniając zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Czerwiec 2020

1.Spotkania animatora kultury z rodzinami -przygotowania do  festiwalu oraz wyjazdu rodzin do Kierzbunia.

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze .

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC.

4.Spotkania indywidualne z Zen Coachem, doradcą rodziny,psychologiem,dietetykiem.

5.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb.

Wszystkie warsztaty oraz spotkania indywidualne przeprowadzano on-line przy pomocy różnych komunikatorów internetowych oraz stacjonarnie uwzględniając zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Maj 2020

1.Spotkania animatora kultury z rodzinami -przygotowania do  festiwalu oraz wyjazdu rodzin do Kierzbunia.

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze on-line/stacjonarnie.

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC.

4.Spotkania indywidualne z Zen Coachem, doradcą rodziny,psychologiem (w tym warsztaty)

5.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb.

Wszystkie warsztaty oraz spotkania indywidualne przeprowadzano on-line przy pomocy różnych komunikatorów internetowych oraz stacjonarnie uwzględniając zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Kwiecień2020

1.Spotkania animatora kultury z rodzinami -integracja/ realizacja programu festiwalu.

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze on-line.

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

4.Spotkania indywidualne z Zen Coachem, doradcą rodziny,psychologiem (w tym warsztaty)

5.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb.

Wszystkie warsztaty oraz spotkania indywidualne przeprowadzano on-line przy pomocy różnych komunikatorów internetowych.

Marzec 2020

1.Spotkania animatora kultury z rodzinami -integracja/ realizacja programu festiwalu

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze , z muzykiem ,itp w Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

4.Spotkania indywidualne z Zen Coachem, doradcą rodziny.

5.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb

7.Szkoła dla Rodziców

.Ze względu na panującą w kraju pandemię COVID-19 większość zajęć od 18.03.2020 na prośbę uczestników rozpoczęła się z wykorzystaniem różnych technik online.

Na zajęcia zagwarantowano zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu,catering na zajęciach stacjonarnych.

Luty 2020

1.Spotkania animatora kultury z rodzinami -integracja realizacja programu festiwalu

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze , z muzykiem ,itp w Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

4.Spotkania indywidualne zZen Coachem, doradcą rodziny.

5.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb

7.Zajęcia z dietetykiem

8.Szkoła dla Rodziców

Na zajęcia zagwarantowano zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu,catering

Styczeń 2020

1.Spotkania animatora kultury z rodzinami -integracja i ustalenie wstępnego program festiwalu

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze , z muzykiem ,itpw Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

4.Spotkania indywidualne zZen Coachem, doradcą rodziny

5.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb

7.Szkoła dla Rodziców.

Na zajęcia zagwarantowano zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu,catering

Grudzień 2019

1.Promocja projektu.Przygotowania animatora kultury do spotkania przedświątecznego z rodzinami

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze , z muzykiem ,itpw Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

4.Spotkania indywidualne ,Zen Coachem, doradcą rodziny

5.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb

Na zajęcia zagwarantowano zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Listopad 2019

1.Rekrutacja rodzin do projektu zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Olsztyna i okolic do nowej edycji,integracja grupy przez animatora kultury

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze , z muzykiem ,itp w Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

4.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą rodziny oraz warsztaty

5.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb

Na zajęcia zagwarantowano zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu,catering

Październik 2019

1.Rekrutacja rodzin do projektu zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Olsztyna i okolic do nowej edycji

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze , z muzykiem ,itpw Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

4.Spotkania indywidualne z psychologiem,Zen Coachem, doradcą rodziny

5.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb

7.Wyjście do kina rodziców na film pt. Ikar"

Na zajęcia zagwarantowano zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Wrzesień 2019

1.Rekrutacja rodzin do projektu zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Olsztyna  i okolic  do nowej edycji

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze , z muzykiem ,itpw Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Festyn Rodzinny 7.09.19 na Plaży Miejskiej W Olsztynie

4.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

5.Spotkania indywidualne z psychologiem,Zen Coachem, doradcą rodziny

6.Warsztaty z psychologiem

7.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

8.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb

9.Festiwal Rodzin

10.Wyjście do kina rodziców na film pt. NIEZNAJOMI"

Na warsztatach z psychologiem,doradca  zapewniono catering,w razie potrzeb opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Sierpień 2019

1.Rekrutacja rodzin do projektu zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Olsztyna

2.zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Spotkania indywidualne z psychologiem,Zen Coachem, doradcą rodziny

4.Warsztaty z psychologiem

5.Warsztaty z dietetykiem,doradcą rodziny

6.Pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb

7.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

8.Warsztaty "Szkoły dla Rodziców"

9.Spotkania z rodzinami -przygotowywanie festynu

Na warsztatach z psychologiem,doradcą rodziny oraz Szkoły dla Rodziców zapewniono catering,opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Lipiec 2019

1..zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Klubie Środowiskowym w TPD

2.Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą rodziny

3.Warsztaty NVC

4.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

Czerwiec 2019

1.Rekrutacja rodzin do projektu zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Olsztyna

2.zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z muzykiem, itp. w Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

4.Spotkania indywidualne z psychologiem,Zen Coachem, doradcą rodziny

5.Warsztaty oraz spotkania indywidualne z dietetykiem

6.Pomoc prawna- indywidualnie w zależności od potrzeb

7.Warsztaty "Szkoły dla Rodziców"

8.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb.

9.Wyjazd rodzin do stadniny koni do Kierzbunia w dniach 19.06-21.06.19

10.Wyjście rodzin do Teatru Lalek na sztukę "Krawiec niteczka"

Na zajęciach  Szkoły dla Rodziców zapewniono catering,w razie potrzeb opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Maj 2019

1.Rekrutacja rodzin do projektu zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Olsztyna oraz MOF

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ,z muzykiem  itp.w Klubie Środowiskowym w TPD

3.Spotkania indywidualne z psychologiem,Zen Coachem, doradcą rodziny

4. Zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

4.Spotkania rodzin z animatorem kultury

5.Warsztaty z doradcą rodziny

6.Warsztaty z dietetykiem

7.Warsztaty psychologiczne-trening umiejętności społecznych

8.warsztaty z prawnikiem w zakresie pomocy prawnej i pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego,pomoc prawna- indywidualne w zależności od potrzeb

9.Warsztaty "Szkoły dla Rodziców"

10.Spotkania indywidualne konsultantek rodziny  z rodzinami w zależności od potrzeb

Na zajęciach z psychologiem, doradcą rodziny  oraz Szkoły dla Rodziców zapewniono catering,w razie potrzeb opiekę nad dziećmi uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu

Kwiecień 2019

1.Rekrutacja rodzin do projektu zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Olsztyna oraz MOF

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Rozpoczynają się spotkania indywidualne z psychologiem,Zen Coachem, doradcą rodziny.

4.Rozpoczynaj się zajęcia grup zabawowych z animatorem społecznym oraz warsztaty NVC

5.Spotkania rodzin z animatorem kultury.

Marzec 20191.Rekrutacja rodzin do projektu zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Olsztyna oraz MOF

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Klubie Środowiskowym w TPD.

3.Kontynuacja zamówień ofertowych dotyczących Organizacji czasu wolnego.

Luty 2019

1.Rekrutacja rodzin do projektu zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Olsztyna oraz MOF

2.Wysyłanie zapytań ofertowych dotyczących malowania oraz wyposażenia sal ,zatrudnienie kadry w projekcie,cateringu itp

3.Rekrutacja dzieci/ zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Klubie Środowiskowym w TPD.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.