Zapytania ofertowe

Szukasz pracy???

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni

 2 trenerów Szkoły dla Rodziców w ramach projektu „Marzenie”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020 (z późniejszą zmianą terminu).

I. Zakres usługi trenera Szkoły dla rodziców w szczególności obejmie:

Prowadzenie warsztatów( dla 2 grup 15 osobowych)  Szkoły dla Rodziców według motto ”Wychowywać to kochać i wymagać,

które nauczą budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu w rodzinie jako programu profilaktycznego w projekcie

II. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

2.1 Uprawnienia trenera/certyfikat realizatora programu

2.2 Prowadzenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

2.3 Duże doświadczenie w prowadzeniu pracy pschoedukacyjnej z grupą dorosłych, przynajmniej minimum umiejętności terapeutycznych (np. ukończona socjoterapia itp)

III. Forma zatrudnienia: (zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej lub działalność gospodarcza)

Po zatrudnieniu- wypełnianie dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

IV. Termin realizacji usługi trenerów SDR:

1.październik/listopad/grudzień 2020 –grupa 15 uczestników=40h x 2 trenerów SDR=80h

2.sierpień/wrzesień/październik 2021- grupa 15 uczestników=40h x 2 trenerów SDR=80h tj. 10 spotkańx4h(4hzegarowe=6dydaktycznych))

W trakcie całego projektu łącznie 160h.

Harmonogram pracy ustalony będzie po podpisaniu umowy.

V.Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia;

2.Możliwość indywidualnego rozwoju;

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji .

Dokumenty aplikacyjne(cv/list motywacyjny) oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczyć osobiście wrzucając do skrzynki listowej w placówce przy ul. Panasa 1a/18 z dopiskiem Trener Szkoły dla rodziców  w projekcie „Marzenie” do dnia  14.10.20. W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

Oferta udzielona zgodne z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na dostawy,usługi lub roboty budowlane nie wymagająca stosowania ustawy Pzp w TPDWMOR.

Oferta nr 9/TPD/MARZENIE/2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski

Oddział Regionalny w Olsztynie

zaprasza do składania  ofert na realizację usługi cateringowej

w ramach projektu “ Marzenie”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 .

Nr umowy RPWM.11.02.04-28-0021/19.

Termin składania ofert do dnia 12.10.2020 godz. 23.59.

Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Oferta nr 9/TPD/MARZENIE/2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni  2 trenerów Szkoły dla Rodziców w ramach projektu „Marzenie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (z późniejszą zmianą terminu).

I. Zakres usługi trenera Szkoły dla rodziców w szczególności obejmie:

Prowadzenie warsztatów( dla 2 grup 15 osobowych)  Szkoły dla Rodziców według motto ”Wychowywać to kochać i wymagać, które nauczą budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu w rodzinie jako programu profilaktcznego w projekcie

II. Posiadane kompetencje i doświadczenie:

2.1 Uprawnienia trenera/certyfikat realizatora programu

2.2 Prowadzenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

2.3 Duże doświadczenie w prowadzeniu pracy pschoedukacyjnej z grupą dorosłych, przynajmniej minimum umiejętności terapeutycznych (np. ukończona socjoterapia itp)

III. Forma zatrudnienia: (zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej lub działalność gospodarcza)

Po zatrudnieniu- wypełnianie dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

IV. Termin realizacji usługi trenerów SDR:

1.październik/listopad/grudzień 2020 –grupa 15 uczestników=40h x 2 trenerów SDR=80h

2.sierpień/wrzesień/październik 2021- grupa 15 uczestników=40h x 2 trenerów SDR=80h tj. 10 spotkańx4h(4hzegarowe=6dydaktycznych))

W trakcie całego projektu łącznie 160h.

Harmonogram pracy ustalony będzie po podpisaniu umowy.

V.Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia;

2.Możliwość indywidualnego rozwoju;

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji .

Dokumenty aplikacyjne(cv/list motywacyjny) oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczyć osobiście wrzucając do skrzynki listowej w placówce przy ul. Panasa 1a/18 z dopiskiem Trener Szkoły dla rodziców  w projekcie „Marzenie” do dnia  23.09.20. W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

Oferta udzielona zgodne z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na dostawy,usługi lub roboty budowlane nie wymagająca stosowania ustawy Pzp w TPDWMOR.

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi

Coacha(Zen), Animatora Lokalnego, Konsultanta rodziny (2 osoby)

w ramach projektu “Marzenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-20120 ( z późniejszą zmianą terminu)

Oś priorytetowa 11:      RPWM.11.00.00 Włączanie społeczne

Działanie :                        RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”.

Poddziałanie:                  RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu  do  usług społecznych- projekt ZIT Olsztyn

Projekt „Marzenie”  RPWM.11.02.04-28-0021/19

Termin składania ofert do dnia 7.10.2020 godz.23.59

W załączeniu dokumenty do pobrania

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia

w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru specjalistów : coacha, animatora lokalnego, konsultanta rodziny-2 osoby, logopedy, psychologa

w ramach projektu „Marzenie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne,RPWM.11.02.00Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,

trwałych oraz wysokiej jakości usług,w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym".Nr umowy RPWM.11.02.04-28-0021/19, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o oszacowanie kosztu realizacji ww. usług w terminie do 27.09.2020.W załączeniu dokumenty szacowania wartości zamówienia.

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd