Zapytania ofertowe

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie

wartości zamówienia na usługi specjalistów:

psychologa , trenera osobistego/pracy, doradcy zawodowego

 oraz ekspertów : stylisty, prawnika, dietetyka, ekonomisty

oraz  trenera Wing Chun

 

w ramach projektu "Perspektywa"

 

RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne,

          RPWM. 11.01.00 Aktywne włączenie ,w tym

z myślą o promowaniu równych szans

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie,

RPWM. 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji,

a  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Istnieje możliwość składania ofert

z szacowaniem zamówienia częściowo

 

w terminie do dnia 29.01.2019r do godz. 23.59.

Przy szacowaniu kosztu proszę uwzględnić

informacje zawarte w załączeniu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego rozeznania cenowego przeprowadzenia kursów zawodowych:

kursu kosmetycznego z ECDL Profile ,kursu gastronomicznego z uprawnieniami SEP, kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych oraz ECDL ,przedstawiciela handlowego z ECDL

w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztów realizacji ww. usługi. (w załączeniu).

Załącznik nr 1 do niniejszego szacowania wartości zamówienia należy złożyć w terminie do  dnia 26.06.2019 r. do godz. 23:59.

W związku z realizacją projektu "Dla Dobra Wspólnego"RPWM.11.02.04-28-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zwraca się  z ogromną prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi cateringowej ( załącznik )dla uczestników projektu

Termin  nadsyłania ofert do 03.04.2019r.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI BARDZO DZIĘKUJE ZA ZŁOŻENIE WSZYSTKICH OFERT DOTYCZĄCYCH USŁUGO CATERINGOWEJ

W RAMACH PROJEKTU "DLA DOBRA WSPÓLNEGO'

Oferta nr 6/TPD/2019 z dnia 28.03.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni Nauczyciela muzyki w ramach projektu” Dla Dobra Wspólnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

I.Do zadań nauczyciela muzyki należeć będzie nauka muzyki dzieci w Klubie TPD

II.Od kandydatów oczekujemy:

Wykształcenie muzyczne oraz pasji muzycznej

III. Forma zatrudnienia: umowa /zlecenie

Harmonogram pracy ustalony będzie po podpisaniu umowy.

Po zatrudnieniu- wypełnianie dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

IV.Termin realizacji usługi doradcy rodziny: od momentu podpisania umowy 2019r-czerwiec 2020r. –180h

V.Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia od zaraz;

2.Możliwość indywidualnego rozwoju;

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji .

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie oraz cv wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć  do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie do dnia 21.03.2019r.godz.23.59 z dopiskiem Nauczyciel muzyki w projekcie „Dla Dobra Wspólnego”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane w formie skanu lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby

 

 

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd