Zapytania ofertowe

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

w związku z ogłoszonym postępowaniem

Nr postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2020

 na realizację usług

doradcy zawodowego

psychologa

trenera osobistego/pracy

w ramach projektu “PERSPEKTYWA”, współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-20120

załącza protokół z powyższego postępowania

Bardzo dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

W ramach projektu "Perspektywa" ,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

zaprasza do składania ofert na usługi ekspertów:

                                                                                                         - stylisty,                                                 

                                                                                                         - prawnika ,

                                                                                                        - dietetyka,

                                                                                                        - ekonomisty

oraz usługę trenera Wing Chun.

 

 Oferta nr 1/ TPD/P/Eksperci/2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni

w ramach projektu stylistę.

1.Do zadań stylisty należeć będzie:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku i wizażu (48h dla 4 grup po 12 osób) projekcie.

 Celem zajęć ma być uświadomienie ,że w dzisiejszych czasach to co zakładamy na siebie  i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. W projekcie dotyczyć to będzie zwiększenia samooceny wszystkich uczestników projektu, nauczenia ich sposobów autoprezentacji oraz z ekonomicznym i  ekologicznym podejściem do życia, poznania zasad dress codu. Warsztaty będą miały  formułę warsztatów ukierunkowanych na kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika, sposobów stylistów na stanie się pewniejszym podczas wystąpień publicznych i powinny zakończyć się metamorfozą każdego uczestnika(Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku).

2.Termin realizacji usługi: czerwiec 2020r-luty 2022r. –48h(12h w 1edycji)

3.Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie wyższe lub kierunkowe

3.2 Doświadczenie w kreowaniu wizerunku min. 3 lata.

3.3 Doświadczenie w pracy z młodzieżą min. 3 lata (aktywizacja społeczna, zajęcia edukacyjne)

4. Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju,

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans  kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne(cv, list motywacyjny, potwierdzenie doświadczenia stosownymi dokumentami (za zgodność z oryginałem) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 prosimy złożyć w placówce TPD WMOR  do dnia 12.02.2020r. godz.23.59 z dopiskiem

Stylista w projekcie „Perspektywa”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert ,

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

 

Oferta nr 2/ TPD/P/Eksperci/2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni

w ramach projektu prawnika.

1.Do zadań prawnika należeć będzie:

1.1 Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji prawnych dla uczestników projektu z zakresu przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie, prawa : karnego, spadkowego, lokatorskiego, mieszkaniowego rodzinnego i innych- w zależności od potrzeb;

1.2 Przeprowadzenie warsztatów dla 4 grup/12osób/2h=8h z zakresu możliwości udzielania porad prawnych.

2.Termin realizacji usługi: marzec 2020r-styczeń 2022r. – 100h

3.Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie wyższe prawnicze;

3.2Doświadczenie prawnicze min.3 lata

3.2 Doświadczenie min. 3 lata pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym (aktywizacja społeczna, zajęcia edukacyjne)

3.3 Doświadczenie zawodowe na stanowisku prawnika w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4.Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5.Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju,

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne(cv, list motywacyjny, potwierdzenie doświadczenia stosownymi dokumentami (za zgodność z oryginałem) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 prosimy złożyć w placówce TPD WMOR  do dnia 12.02.2020r. godz.23.59 z dopiskiem

Prawnik w projekcie „Perspektywa”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

 

Oferta nr 3/ TPD/P/Eksperci/2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni

w ramach projektu dietetyka.

1.Do zadań dietetyka należeć będzie:

 Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu z zakresu prawidłowego  odżywiania (dla 4 grup po 12 osób)

2.Termin realizacji usługi: marzec 2020r-styczeń 2022r. – 20h

3.Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie kierunkowe;

3.2 Doświadczenie zawodowe min. 3lata

3.3 Doświadczenie w pracy z młodzieżą min. 3 lata (aktywizacja społeczna, zajęcia edukacyjne)

4.Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5.Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju;

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne(cv, list motywacyjny, potwierdzenie doświadczenia stosownymi dokumentami (za zgodność z oryginałem) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 prosimy złożyć w placówce TPD WMOR  do dnia 12.02.2020r. godz.23.59 z dopiskiem

Dietetyk w projekcie „Perspektywa”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

 

Oferta nr 4/ TPD /P/Eksperci/ 2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu ekonomistę.

1.Do zadań ekonomisty należeć będzie:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu zagadnień ekonomii, księgowości (dla 4 grup po 12 osób) w projekcie.

2.Termin realizacji usługi: marzec 2020r-styczeń 2022r. – 20h

3.Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1 Wykształcenie wyższe;

3.2  Znajomość zagadnień z ekonomii i księgowości

3.3 Doświadczenie w pracy z młodzieżą min. 3 lata (aktywizacja społeczna, zajęcia edukacyjne)4

4.Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5. Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju;

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę

równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne(cv, list motywacyjny, potwierdzenie doświadczenia stosownymi dokumentami (za zgodność z oryginałem)

wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

prosimy złożyć w placówce TPD WMOR  do dnia 12.02.2020r. godz.23.59 z dopiskiem

Ekonomista  w projekcie „Perspektywa”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

 

Oferta nr 1/TPD/P/2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie zatrudni w ramach projektu trenera Wing Chun.

1.Do zadań trenera Wing Chun należeć będzie:

Przeprowadzenie zajęć 1,1/2 raz w tygodniu(w ciągu 3 mies.-1 edycja) dla 4 grup(po 12 osób)

 w projekcie w zakresie chińskiej sztuki walki Wing Chun w ramach propagowania alternatywnych form wsparcia i zdrowego stylu życia.

 2.Termin realizacji usługi: luty 2020r-luty 2022r.

 3.Posiadane kompetencje i doświadczenie:

3.1.Trener Wing Chun;

3.2 Doświadczenie min. 2lata w  prowadzeniu zajęć.

4.Miejsce realizacji zamówienia : TPD WMOR ul. Panasa 1a/18,10-691 Olsztyn

5.Oferujemy:

5.1 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od zaraz;

5.2 Możliwość indywidualnego rozwoju;

5.3 Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty aplikacyjne(cv, list motywacyjny, potwierdzenie doświadczenia stosownymi dokumentami (za zgodność z oryginałem) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 prosimy złożyć w placówce TPD WMOR  do dnia 12.02.2020r. godz.23.59 z dopiskiem

Trener Wing Chun  projekcie „Perspektywa”

W razie pytań Elżbieta Orłowska - tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert

 jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie

wartości zamówienia na usługi specjalistów:

psychologa , trenera osobistego/pracy, doradcy zawodowego

 oraz ekspertów : stylisty, prawnika, dietetyka, ekonomisty

oraz  trenera Wing Chun

 

w ramach projektu "Perspektywa"

 

RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne,

          RPWM. 11.01.00 Aktywne włączenie ,w tym

z myślą o promowaniu równych szans

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie,

RPWM. 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji,

a  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Istnieje możliwość składania ofert

z szacowaniem zamówienia częściowo

 

w terminie do dnia 29.01.2019r do godz. 23.59.

Przy szacowaniu kosztu proszę uwzględnić

informacje zawarte w załączeniu.

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi

doradcy zawodowego

psychologa

trenera osobistego/pracy

w ramach projektu “PERSPEKTYWA”, współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-20120

 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu

  Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych

 szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie

Poddziałanie: 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych

 oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów

 aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn

 Projekt PERSPEKTYWA RPWM.11.01.02-28-0036/19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2020 (w załączeniu)

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego2020r. do godz. 23:59. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego rozeznania cenowego przeprowadzenia kursów zawodowych:

kursu kosmetycznego z ECDL Profile ,kursu gastronomicznego z uprawnieniami SEP, kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych oraz ECDL ,przedstawiciela handlowego z ECDL

w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztów realizacji ww. usługi. (w załączeniu).

Załącznik nr 1 do niniejszego szacowania wartości zamówienia należy złożyć w terminie do  dnia 26.06.2019 r. do godz. 23:59.

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd