Kalendarium najważniejszych wydarzeń Programu "Przedszkolaki"


29.06.2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Brzydowie.

27.06.2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Gołogórze.


14.06.2012 roku po raz kolejny odbył się w obydwu PP koncert skrzypcowy. Tym razem tematem przedstawienia muzycznego była "Orkiestra - niezwykły zespół muzyczny". Dzieci poznały bądź utrwaliły takie słowa jak "orkiestra", "dyrygent", "kompozytor", poznały instrumenty, jakie grają w orkiestrze, zapoznały się z ich brzmieniem, a na zakończenie same zagrały w orkiestrze.

12.06.2012 roku odbyła się wycieczka dzieci z PP w Gołogórze oraz dzieci z PP w Brzydowie do Miasteczka Mrongoville w Mrągowie. Był to wyjazd zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Dzieci przez cały wcześniejszy tydzień zapoznawały się z kulturą, zwyczajami i obrzędami Indian oraz kowboi. Poznawały Dziki Zachód - gdzie się znajduje, jakie żyją tam zwierzęta i jakie rosną rośliny. Na zakończenie bloku tematycznego Dziki Zachód wybrały się do Miasteczka Mrongoville. Dzieci miały możliwość skonfrontowania wiedzy zdobytej na zajęciach z rzeczywistością.

04.06.2012 roku Przedszkole w Świątkach wywiesiło wystawę prac plastycznych Przedszkolaków z Gołogóry na temat "Dzieci z całego świata". Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki poznawały dzieci różnych narodowości, ich zwyczaje i zabawy. Zakończeniem tego bloku tematycznego było wykonanie prac plastycznych, które zawisły na wystawie Przedszkola w Świątkach.

01.06.2012 roku dzieci z PP w Gołogórze zostały zaproszone do Przedszkola w Świątkach na Dzień Dziecka. Nauczycielki i przedszkolaki ze Świątek przygotowały dla nich krótkie programy artystyczne, niespodzianki i zabawy. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia przedszkola, zapoznania się z zabawkami oraz z dziećmi, z którymi od września będą uczęszczały do jednego Przedszkola.

25.05.2012 r. w Brzydowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. W uroczystości wzięła również udział Pani dyrektor Elżbieta Orłowska. Po przywitaniu gości przez nauczyciela Bogumiłę Dzieciątek, dzieci przedstawiły program artystyczny, na który składały się: tańce, recytowanie wierszy i śpiewanie piosenek, gra na instrumentach perkusyjnych. Po zakończonym występie, rodzice wraz z dziećmi wzięli czynny udział w zabawach i konkursach. Następnie rodzice zostali obdarowani przez dzieci przygotowanymi wcześniej prezentami w postaci laurek i wazoników z kwiatami. Wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.

24.05.2012r. w Punkcie Przedszkolnym w Gołogórze miały miejsce obchody Dni Rodziny. Przedszkolaki przygotowały występ artystyczny dla Rodziców, na który składały się piosenki, tańce, orkiestra oraz wiersze. Na końcu podarowały swoim Rodzicom samodzielnie przygotowane prezenty - bransoletki i krawaty. Następną atrakcją była niespodzianka dla dzieci - festyn prowadzony przez Teatr za Dwa Grosze z Olsztyna pt. "Między nami piratami". Dzieci podczas wspólnej zabawy z Rodzicami zdobywały sprawności pirackie, a cała impreza zakończyła się zaprzysiężeniem na pirata. Ostatnim punktem programu było ognisko z kiełbaskami.

26.04.2012r. dzieci z punktu przedszkolnego w Brzydowie wyjechały na wycieczkę do zakładu Fryzjerskiego i biblioteki w Miłakowie. W Wycieczce wzięło udział jedenaścioro dzieci, czworo opiekunów w tym jeden rodzic i troje opiekunów z kadry pedagogicznej. Wycieczka miała na celu: zapoznanie dzieci z pracą fryzjera i wyposażeniem salonu fryzjerskiego, wzbogacenie słownictwa i uwrażliwienie na utrzymanie włosów w czystości, w ramach zajęć z bloku tematycznego „Dbam o swoje zdrowie”. Jednocześnie skorzystaliśmy z okazji aby zapoznać dzieci z biblioteką, pracą bibliotekarza oraz sposobem wypożyczania książek. Dzieci miały okazję wypróbować swoje umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym oraz przypomniały sobie zasady ruchu drogowego.

11.04.2012r. odbyła się wycieczka do Muzeum Przyrody w Olsztynie. w Muzeum Przyrody dzieci wzięły udział w lekcji na temat: „Ciekawostki o zwierzętach Warmii i Mazur” – podczas prezentowania slajdów i eksponatów przekazywane były informacje na temat wybranych, bardziej lub mniej znanych zwierząt zamieszkujących nasz region. Przy omawianiu niektórych zwierząt dzieci zapoznały się też z ich głosami. Lekcja dodatkowo ilustrowana była krótkim filmem. Zajęcia odbywały się w sali edukacji. Na zakończenie przewidziany był konkurs. Po lekcji dzieci zwiedziły wystawę pod tytułem "Zwierzęta Warmii i Mazur". "Obszar Warmii i Mazur zaliczany jest do najbogatszych pod względem faunistycznym terenów Polski. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele rzadkich w Polsce, a także ginących i zagrożonych wyginięciem. Na wystawie „Zwierzęta Warmii i Mazur” zgromadzono ponad 250 gatunków zwierząt, od żubra - największego współcześnie żyjącego, lądowego ssaka Europy, po niewielkich rozmiarów owady. Na ekspozycji można obejrzeć, między innymi, maleńkie ryjówki, wspaniałe orły, ginące już kraski, żółwia błotnego, czy dwumetrowego suma, a także wiele innych ciekawych przedstawicieli naszej fauny. Wystawę uzupełniają barwne fotogramy prezentujące różne typy siedlisk, w których występują prezentowane zwierzęta".

14.03.2012 r. do Punktu Przedszkolnego w Brzydowie przyjechał p. Jakub Zapasek, który prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Są to bardzo ciekawe zajęcia z uwagi na to, że dzieci mogą zobaczyć na żywo jak się gra na instrumentach smyczkowych, klawiszowych i innych. Dzieci mogły skorzystać z okazji i przy pomocy pana Jakuba samodzielnie podejmować próby gry na instrumentach. Zajęcia takie stanowiły dla dzieci niezwykłe źródło ciekawych doświadczeń muzycznych i poznawczych. Na zakończenie dzieci wręczyły laurkę z podziękowaniem.

14.03.2012 roku odbył się w Punkcie Przedszkolnym w Gołogórze po raz drugi koncert skrzypcowy. Tytułem koncertu była muzyka filmowa. Dzieci dowiedziały się co to takiego jest kino nieme, kim był taper oraz zapoznały się z sylwetką Charliego Chaplina. W czasie koncertu dzieci uczyły się rozpoznawać nastrój muzyki i dopasowywać go do odpowiedniego krajobrazu, a także rozpoznawały motywy muzyczne z popularnych filmów.

06.03.2012 roku w Punkcie Przedszkolnym w Gołogórze gościł ratownik z Polskiego Czerwonego Krzyża z programem "Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby". W ramach tego programu wspólnie z dziećmi rozmawiali na temat higieny, zdrowego odżywiania się, bezpieczeństwa na drodze i w czasie zabaw oraz o znaczeniu ruchu i świeżego powietrza dla prawidłowego rozwoju. Dzieci słuchały krótkich historyjek, po czym wypowiadały się na określony temat na podstawie historyjki oraz własnych doświadczeń. Otrzymały również legitymację Klubu Wiewiórka, w której zobowiązują się do codziennego mycia zębów rano i wieczorem, dokonywania przeglądów zębów, picia mleka oraz jedzenia serów, owoców i jarzyn. Na koniec dzieci otrzymały kolorowanki, które były ilustracjami do historyjek.

24 lutego 2012 w punkcie przedszkolnym w Brzydowie odbyło się przedstawienie pt.: "Niegrzeczny smok" wystawione przez Teatr za Dwa Grosze. Przedszkolaki miały szansę czynnie uczestniczyć w przedstawieniu, ucząc się jednocześnie dzielenia z innymi, zgodnego współżycia w grupie, nawiązywania kontaktów z kolegami, używania zwrotów grzecznościowych oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w kontaktach międzyludzkich. Na zakończenie dzieci wręczyły aktorom wykonaną własnoręcznie laurkę z podziękowaniami.

24 lutego 2012 w punkcie przedszkolnym w Gołogórze odbył się spektakl teatralny w wykonaniu Teatru za Dwa Grosze. Spektakl nosił tytuł "Z życia smoków" i był opowieścią traktującą o przyjaźni oraz o konieczności i umiejętności przepraszania.

23 stycznia 2012 w punkcie przedszkolnym w Brzydowie odbyła się uroczystość z okazji święta Dnia Babci i Dziadka. Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście: babcie, dziadkowie oraz rodzice wszystkich przedszkolaków. Dzieci przygotowały krótki program artystyczny, podczas którego recytowały wiersze, wykonywały układy taneczne oraz śpiewały piosenki. W trakcie uroczystości odbyły się również zabawy integracyjne z z zaproszonymi gośćmi. Przedszkolaki obdarowały babcie i dziadków przygotowanymi wcześniej prezentami i laurkami. Po zakończeniu części artystycznej odbył się wspólny poczęstunek przy cieście, kawie i herbacie.

20 stycznia 2012 w punkcie przedszkolnym w Gołogórze odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci na wcześniejszych zajęciach przygotowały laurki oraz upominki w postaci albumów na zdjęcia. Podczas uroczystości został wykonany program artystyczny, który składał się z opracowań muzycznych. Występ zdominowały tańce, opowieści ruchowe, a także koncert za instrumentach muzycznych. Przedszkolaki uczyły swoje babcie i dziadków tańczyć walczyka. Po występach artystycznych i rozdaniu upominków miał miejsce poczęstunek przygotowany wspólnymi siłami przez rodziców i nauczycielki.

22 grudnia 2011 w punkcie przedszkolnym w Gołogórze odbyła się zabawa choinkowa. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice przedszkolaków, którzy włączyli się w przygotowania w postaci poczęstunku, a także udziału w przedstawieniu pt.:"Mikołajkowe kłopoty". Oprócz przedstawienia dzieci wzięły udział w licznych zabawach ruchowych i pracach plastycznych. Na koniec całej imprezy punkt przedszkolny odwiedził Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów.

20 grudnia 2011 w punkcie przedszkolnym w Brzydowie zostały zorganizowane Jasełka Bożonarodzeniowe. Dzieci zaprosiły na uroczystość swoich najbliższych, mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości, tutejszego księdza, Panią Sołtys oraz Wójta Gminy Świątki. Przedszkolaki podzielone rolami i przebrane za aniołki, królów, pasterzy, Maryję i Józefa wykonały swój program artystyczny składający się z tańca, recytacji i gry na instrumentach. Po występach odbył się poczęstunek połączony ze wspólnym kolędowaniem. Całe spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem, kiedy to Pani Sołtys Brzydowa przekazała dzieciom skromne podarunki.

12 grudnia 2011 oba punkty przedszkolne gościły muzyków: Pana Jakuba Zapaska oraz Pana Jonatana Tomaszewskiego. Przedszkolaki wzięły udział w koncercie skrzypcowym połączonym z edukacją muzyczną pt."Skrzypce-niezwykły instrument". Zawodowi muzycy w bardzo ciekawy sposób przedstawili dzieciom budowę skrzypiec i historię instrumentu, wykonali kilka utworów muzycznych,przedstawili ciekawe anegdoty na temat najsłynniejszych kompozytorów i skrzypków oraz zorganizowali konkurs "Jaki to odgłos, jaka to melodia?". Wszystkie dzieci biorące udział w koncercie miały również szansę spróbowania swoich sił i umiejętności gry na skrzypcach.

25 listopada 2011 w punkcie przedszkolnym w Brzydowie odbyły się otwarte zajęcia z rodzicami pt.:"Andrzejkowe wróżby". Na spotkaniu dzieci zapoznały się z tradycją wieczoru andrzejkowego i wraz z rodzicami wzięły udział w następujących wróżbach: "Kim chcieli być moi rodzice", "Wróżba z obierek jabłka", "Wróżby z cienia wosku na ścianie". Po wróżbach wszyscy w wesołej atmosferze zasiedli do stołu. Przy skromnym poczęstunku wspólnie prowadzono dyskusję na temat uzyskanych wróżb.

29 września 2011 została zorganizowana wycieczka autokarowa do Olsztyna, w której wzięły udział przedszkolaki z punktu w Brzydowie i Gołogórze. Dzieci wraz z kadrą pedagogiczną oraz rodzicami udały się do Teatru Lalek w Olsztynie na przedstawienie pt.:"Od ucha do ucha" (reż. Honorata Mierzejewska - Mikosza).
Przedstawienie mieści się w nurcie tak zwanego teatru inicjacyjnego, skierowanego do dzieci od pierwszego roku życia. Niewiele polskich teatrów ma w swoim repertuarze taką propozycję, chociaż w wielu krajach europejskich inicjatywy tego typu mają już swoją tradycję i zagorzałych zwolenników. Teatr inicjacyjny wymaga od twórców wrażliwości, wiedzy z dziedziny psychologii dziecka i umiejętnego wprowadzania małych widzów w nieznany świat sztuki.
Kameralna przestrzeń oraz ograniczona liczba widzów sprzyjała komfortowi odbioru.Przedstawienie, w sposób atrakcyjny i przystępny, opowiadało o poszczególnych częściach ciała, bawiąc skojarzeniami bliskimi myśleniu małych dzieci i oswajając je z artystyczną wypowiedzią teatralną.
Po spektaklu, który wśród przedszkolaków wywołał wielkie poruszenie i emocje, nasza wycieczka udała się do olsztyńskiego centrum zabaw Figlolandia, gdzie dzieci oddały się zabawom na licznych zjeżdżalniach i basenach z piłeczkami.


1 września 2011.
Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczął się nowy rok szkolny w punktach przedszkolnych w Gołogórze i Brzydowie. W Gołogórze serdecznie witamy ósemkę nowych dzieci, które od tej pory będą uczęszczały do naszego punktu przedszkolnego. Z równie wielką radość witamy w naszym gronie czwórkę nowych przedszkolaków w punkcie w Brzydowie. Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych rodziców o dalszej możliwości zapisów dzieci do punktów przedszkolnych.

Od 1 sierpnia 2011 roku rozpoczął się okres wakacyjny w punktach przedszkolnych w Brzydowie i Gołogórze. W czasie miesięcznej przerwy, z myślą o nowym roku przedszkolnym 2011/2012, w obu punktach zostaną przeprowadzone niezbędne prace konserwatorsko - porządkowe. Start nowego roku przedszkolnego - 1 września 2011.

29 lipca 2011 r. w punktach przedszkolnych w Gołogórze i Brzydowie odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku przedszkolnego 2010/2011. Dzieci w obecności swoich rodziców otrzymały imienne dyplomy ukończenia przedszkola oraz pamiątkowe zdjęcia grupowe.

Dnia 24 czerwca 2011 roku dzieci z punktu przedszkolnego w Brzydowie wystąpiły z inscenizacją pt.”Kwiat paproci” na zorganizowanej przez GOPS Świątki zabawie pt. „Sobótka”. Zaprezentowany przez dzieci program artystyczny obejmował recytację wierszyków oraz wykonanie tańca „Szot” i „Kurczaczki”. W trakcie zabawy, dzieci przebrane za świtezianki, wzięły udział w konkursie na „najładniejszy wianek”.

Dnia 17 czerwca 2011 roku dzieci z punktu przedszkolnego w Brzydowie wzięły udział w wycieczce do Morąga na zaproszenie tamtejszego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dzieci brały udział w zorganizowanych tam warsztatach terapii zajęciowej. Na zakończenie warsztatów zaproszone dzieci zostały uraczone poczęstunkiem oraz obdarowane upominkami.

Dnia 4 czerwca 2011 r. na boisku byłej szkoły podstawowej w Brzydowie odbył się festyn, zorganizowany przez rodziców dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Impreza plenerowa posiadała bogaty program rozrywkowy pełen gier, zabaw i konkursów z nagrodami. Dodatkową atrakcją dla dzieci była pompowana zjeżdżalnia.

Dnia 1 czerwca 2011 roku w punkcie przedszkolnym w Gołogórze odbyły się obchody Dnia Rodziny, łączące w sobie Dzień Mamy, Dzień Taty oraz Dzień Dziecka. Dla licznie zebranych rodziców przedszkolaki odegrały inscenizację D. Gellner „Dwie Mamy”, recytowały wiersz D. Gellner „Święto Taty” oraz wspólnie wykonały piosenkę. Na koniec występów rodzice zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez swoje pociechy. Po części artystycznej w plenerze odbyły się liczne zabawy z dziećmi zakończone wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

W piątek 27 maja 2011 dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w Brzydowie i Gołogórze wzięły udział w wycieczce do Braniewa. W tej miejscowości przedszkolaki miały okazję zwiedzić tamtejszy ogród zoologiczny i z bliska zapoznać się z życiem oraz zwyczajami zwierząt.

Dnia 26 maja 2011 roku w punkcie przedszkolnym w Brzydowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Dla przybyłych rodziców dzieci przygotowały program artystyczny oraz drobne upominki w postaci laurek, ręcznie wykonanych kwiatów z bibuły, krawatów dla taty oraz korali dla mamy. Rodzice brali czynny udział we wspólnej zabawie z dziećmi, przy okazji integrując się ze wszystkimi uczestnikami zabawy. Całą uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.

5 i 12 maja 2011 r. w punktach przedszkolnych w Brzydowie i Gołogórze odbyły się warsztaty z rodzicami pt.: "Jak pomóc dzieciom, żeby radziły sobie z uczuciami".

12 kwietnia 2011 r. w punkcie przedszkolnym w Brzydowie odbyły się otwarte warsztaty z rodzicami. Tematem warsztatów były "tradycje wielkanocne". Głównym celem spotkania było zapoznanie się z wybranymi zwyczajami związanymi z Wielkanocą, rozwijanie wyobraźni oraz czerpanie radości ze wspólnych zabaw dzieci z rodzicami. Warsztaty poprzedziły wspólne zabawy integracyjne rodziców z dziećmi przy muzyce. W trakcie spotkania uczestnicy wykonali ozdoby wielkanocne, w tym pisanki, zajączki oraz palmy świąteczne. Wszystkie prace były eksponowane na otwartej wystawie.

21 marca 2011 w punkcie przedszkolnym w Gołogórze z inicjatywy wychowawców oraz doradcy metodycznego projektu "Przedszkolaki" - Marzeny Berezeckiej odbyła się uroczystość "Powitania wiosny". W trakcie spotkania prowadzone były zabawy integracyjne z dziećmi, warsztaty tematyczne poświęcone tradycjom i zwyczajom regionalnym Warmii i Mazur, jak również warsztaty dla rodziców prowadzone w ramach edukacji regionalnej przedszkolaków.

17 i 23 marca 2011 r. w punktach przedszkolnych w Gołogórze i Brzydowie odbyły się warsztaty dla rodziców pod hasłem "Każdy może być dobrym rodzicem". W trakcie zajęć prowadzonych przez psychologa rozwijano kompetencje wychowawcze rodziców oraz kontynuowano integrację rodziców dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych.

2 lutego 2011 r. w ramach projektu "Przedszkolaki" z inicjatywy psychologa mgr Doroty Duchniewicz - Człapińskiej w miejscowości Łumpia i Gołogóra odbyły się spotkania z rodzicami, na których przeprowadzono pogadankę pt.: "Znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka". W trakcie spotkania przedstawiono program i zasady nauczania dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego. Zebrani rodzice mieli również okazję zapoznać się z wynikami badań związanymi z pozytywnym wpływem edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka. Spotkania będą kontynuowane na przestrzeni kolejnych miesięcy.

29 stycznia 2011 r. w przedszkolu w Brzydowie odbyła się "Choinka" dla wszystkich dzieci mieszkających w tej miejscowości. Zebrane dzieci oraz dorośli brali czynny udział w przygotowanych konkursach i zabawach. Na koniec uroczystości wszystkie pociechy zostały obdarowane prezentami przez Św. Mikołaja, przygotowanymi przez mieszkańców Brzydowa.

21 stycznia 2011 w punktach przedszkolnych w Gołogórze i Brzydowie odbyły się obchody Dnia Babci i Dziadka. W Brzydowie i Gołogórze dzieci zaprezentowały dla zebranych członków swoich rodzin bogaty program artystyczny , w trakcie którego śpiewano piosenki i recytowano wiersze. W Gołogórze przedszkolaki wzięły udział w inscenizacji "Prezenty dla babci" D. Gellner.

6 grudnia 2010 r. swoja działalność rozpoczął w ramach projektu "Przedszkolaki" punkt przedszkolny Gołogóra 12.

20 grudnia 2010 r. swoją działalność rozpoczął w ramach projektu "Przedszkolaki" punkt przedszkolny Brzydowo 52.

Konferencja "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich"
23 listopada 2010 roku w hotelu Omega w Olsztynie odbyła się konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie. Ideą zorganizowanego spotkania było przybliżenie tematyki związanej z uruchamianiem punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na przykładzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki programu "Przedszkolaki" dotyczącego utworzenia dwóch punktów przedszkolnych w miejscowości Gołogóra i Brzydowo w gminie Świątki.
Na przykładzie realizowanego projektu prezentowano szanse i możliwości otwierania nowych punktów na terenach wiejskich. Konferencja została skierowana do osób odpowiedzialnych za rozwój edukacji przedszkolnej w gminach, osób zainteresowanych rozwojem edukacji przedszkolnej na wsi oraz osób zainteresowanych pracą w przedszkolach.
Podczas konferencji Elżbieta Orłowska - Dyrektor TPD Warmińsko Mazurskiego Oddziału Regionalnego w Olsztynie oraz Kierownik projektu "Przedszkolaki" zaprezentowała zakres rzeczowy realizowanego projektu. Dodatkowo Marzena Berezecka - doradca metodyczny projektu omówiła zasady organizacyjne i działania nowych punktów przedszkolnych. W trakcie uroczystego spotkania miało również miejsce wystąpienie dr Jadwigi Lubowieckiej z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, które dotyczyło problemu dysproporcji edukacji na poziomie miast i wsi oraz mgr Teresy Pupiel - Nauczyciela Konsultanta z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na temat znaczenia wychowania przedszkolnego dla rozwoju dziecka.

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd