Projekt "Trzy Kroki" jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko–Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie w partnerstwie z "AMCO" Sp. z o.o. w Olsztynie i MOPS w Olsztynie. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zostanie utworzony Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej, oferujący dwóm piętnastoosobowowym grupom uczestników w wieku od 15 do 24 lat udział w niemal rocznym cyklu szkoleniowo-aktywizującym, obejmującym kompleksowe działania w kierunku reintegracji społecznej i zawodowej uczestników, z nastawieniem na ich rozwój osobisty i nabycie kompetencji kluczowych. Beneficjenci wezmą udział m.in. w treningu umiejętności społecznych, warsztatach zawodoznawczych, kursach komputerowych i językowych, szkoleniach zawodowych dobranych zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami , w odniesieniu do aktualnych potrzeb rynku pracy. W programie przewidziano dodatkowo finansowanie 15 kursów na prawo jazdy oraz 6 trzymiesięcznych staży zawodowych . Uczestnicy będą mieli do dyspozycji zaplecze lokalowe i sprzętowe MKIS oraz stałe wsparcie kadry projektu.

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd