1.Projekt zakłada pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi, które nie spełniają swoich funkcji.
2. Wsparcie moderatorom rodziny zapewnią : Rzecznik Praw Dziecka TPD, psycholog, prawnik oraz instytucje i placówki świadczące pomoc rodzinie.

Psycholog będzie pracował z rodzinami zarówno w terenie jak i w siedzibie TPD.

Prawnik będzie pełnił dyżur 1 raz w tygodniu po 2h.

Rzecznik Praw dziecka TPD będzie pracował 2 razy w tygodniu.
3. Warsztaty w „Szkole dla rodziców” - edukacja w zakresie wiedzy i umiejętności budowania autorytetu rodzicielskiego.


Celem programu jest wspieranie podstawowych funkcji rodzin problemowych, dysfunkcyjnych wychowujących dzieci oraz wyrównywanie szans i startu życiowego dzieci wychowujących się w tych rodzinach poprzez tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dziecka warunków wychowawczych i opiekuńczych oraz ochronę praw dziecka, poprzez pracę z rodzinami: 3 moderatorów rodzinnych, edukatora, Rzecznika Praw Dziecka TPD, psychologa, prawnika, 3 wolontariuszy który przyczyni się do;

Praca moderatora może przyczynić się do:
1. zmiany postaw i wartości, poprawy świadomości potrzeb rodziny i możliwości ich osiągania, zwiększenia umiejętności wychowawczych rodziców, komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz rodzicami, a instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę,
2. wzrostu aktywizacji ekonomicznej i społecznej przynajmniej 30 dorosłych członków rodzin objętych opieką; trening zaradności życiowej, w tym prowadzenia gospodarstwa domowego, poszukiwania pracy zarobkowej, właściwego wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji rodziny, poprawa funkcjonowania rodziny, zwiększenie jej samodzielności, pomoc w wychodzeniu z bezradności, tworzenie lepszych warunków do rozwoju,
3.poprawy poziomu kultury osobistej członków rodziny i wizerunku w środowisku lokalnym,
4. zwiększenia i ułatwienia dostępu obywateli, szczególnie do bezpłatnej specjalistycznej informacji i porad prawnych w zakresie praw dziecka,
5.nawiązania współpracy z szerszym kręgiem osób, instytucji i organizacji, zajmujących się problemami rodzin, patologiami, uzależnieniami,
 
Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie budowania swojego rodzicielskiego autorytetu. Podczas zajęć rodzice poznają typowe i nietypowe zachowania dzieci w określonym wieku i dowiedzą się, które zachowania powinny wzbudzić ich niepokój, Poznają zasady ustalania reguł i konsekwencji w wychowaniu dziecka, nauczą się właściwie formułować swoje oczekiwania wobec dziecka oraz reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Wykształcą swoje umiejętności w zakresie właściwego rozmawiania z dzieckiem i słuchania go oraz motywowania do nauki i rozwoju zainteresowań.
Warsztaty będą realizowane w dwóch grupach (każda grupa po 14osób):
- pierwsza grupa - rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- druga grupa - rodzice dzieci z klas IV-VI oraz w wieku gimnazjalnym

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd