Kalendarium

Sierpień 2018

1.Wybór najkorzystniejszej  oferty do realizacji usług kursów zawodowych

2.Uczestnicy rozpoczynają kurs Prawo Jazdy kat. B, 1 staż zawodowy oraz kursy zawodowe: pracownik magazynu z obsługa kasy fiskalnej z ECDL,krawcowa,grafik komputerowy Ecdl

Podczas kursu Prawo Jazdy kat B uczestnicy mieli zapewniony catering,zwrot kosztów

Lipiec 2018

1.Wysyłanie zapytań ofertowych na kursy zawodowe dla 4 beneficjentów,przygotowania dokumentacji stażowych i organizacja kursu Prawo Jazdy kat. b dla uczestników

Czerwiec 2018

1.Rozpoczęcie zajęć z psychologiem nt.równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji podczas których z omówione zostały sposoby radzenia ze stereotypami i dyskryminacją w życiu zawodowym i osobistym,uświadomienie ról społecznych,ponadto  zajęć/warsztatów z psychologicznych -m.in.trening umiejętności społecznych z ćwiczeniami umiejętności autoprezentacji,zaznajomienie uczestników z zasadami prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,czym jest uzależnienie i współuzależnienie,a także warsztatów z doradcą zawodowym,m.in.aktywnego poszukiwania pracy

2.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym(ustalenie IPD uczestników projektu)

3.Warsztaty Kreowania Wizerunku ze stylistką, zajęcia z dietetykiem

3.Warsztaty NVC w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu-komunikacja oparta na potrzebach samodoskonalenia.W ramach zajęć wyjście do Escape Room.

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,dojazd zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Maj 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu.

2.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym.

3.Warsztaty z doradcą zawodowym oraz psychologiem,zajęcia z prawnikiem

4.Uczestnicy I edycji kontynuują kurs Prawo Jazdy kat. B,kończą staż

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,dojazd zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Kwiecień 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do projektu

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże, kursy prawo jazdy kat.B ,egzamin z kursu zawodowego Archiwista

3.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym

4.Uczestnicy I edycji projektu kontynuują staże, kurs prawo jazdy kat B,kursy zawodowy tj archiwisty(egzamin)

 Marzec 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do projektu

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże, idą na kursy prawo jazdy kat.B,kursy zawodowe tj archiwisty,krawcowej i wizażu

4.Spotkania indywidualne trenerów os. /pracy z  uczestnikami projektu

5.Podsumowanie I edycji projektu-wyjście w ramach alternatywnych form wsparcia do Teatru S.Jaracza na spektakl "Zbrodnia i kara"

Luty2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu.

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże

3.Spotkania indywidualne trenerów os. /pracy z  uczestnikami projektu

Styczeń 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu.

2.Zatrudnienie kadry projektu - trenerów osobistych/ pracy, stylistki

3.Przydział uczestników do poszczególnych trenerów os/pracy i rozpoczęcie pracy indywidualnej z poszczególnymi uczestnikami

4.Warsztaty Kreowania wizerunku ze stylistką

5.Kontynuacja spotkań indywidualnych doradcy zawodowego i psychologa, ustalenie IPD uczestników

6.Na podstawie ustalonego IPD uczestników poszczególni beneficjenci kierowani są na staże, itd.

7.W ramach alternatywnych form wsparcia spotkanie integracyjne u Kojrysa -Redykajny w Olsztynie (26 styczeń)

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,dojazd zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Grudzień 2017

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów

2.Kontynuacja spotkań indywidualnych uczestników projektu z doradcą zawodowym celem zbadania oczekiwań wobec projektu oraz predyspozycji zawodowych(opracowanie diagnozy,predyspozycji zawodowych) ,a także grupowych  "Poznajmy swój potencjał -diagnoza umiejętności zawodowych i ról grupowych" mających na celu zdiagnozowanie umiejętności poszczególnych uczestników, zainicjowania współpracy w grupie oraz zdiagnozowaniem najczęściej przybieranych ról grupowych.itp

3.Kontynuacja warsztatów z dietetykiem

4.Rozpoczęcie zajęć z równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji podczas których z omówione zostały sposoby radzenia ze stereotypami i dyskryminacją w życiu zawodowym i osobistym,uświadomienie ról społecznych,ponadto  zajęć/warsztatów z psychologicznych -m.in.trening umiejętności społecznych z ćwiczeniami umiejętności autoprezentacji,zaznajomienie uczestników z zasadami prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej itd,ponadto zajęcia indywidualne z poszczególnymi uczestnikami

5.Spotkanie Przedświąteczne z grupą uczestników i kadry

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,dojazd zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Listopad 2017

1.Rekrutacja uczestników projektu prowadzona przez animatora lokalnego/pracy

2.Zatrudnienie kadry projektu - animatora lokalnego, psychologa, doradcy zawodowego, dietetyka, prawnika

3.Rozpoczęcie spotkań indywidualnych  uczestników projektu z doradcą zawodowym celem zbadania oczekiwań wobec projektu oraz predyspozycji zawodowych ,a także grupowych integrujących grupę pt."Poznajmy się - zajęcia integracyjne".

4.Rozpoczęcie warsztatów dietetycznych pt. "Zdrowe odżywianie-nieskomplikowane i tanie",podczas których uczestnicy poznali piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej ,mogli do własnych jadłospisów wprowadzić korekty,poznali zasady czytania etykiet.

5.Rozpoczęcie doradztwa m.in.w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego dla poszczególnych uczestników projektu. Zorganizowanie zajęć grupowych z prawnikiem.

Październik 2017

1.Rekrutacja uczestników projektu- nawiązanie współpracy między innymi z MOPS-ami oraz GOPS-ami na terenie MOF Olsztyn.

Wrzesień 2017

1.Podjęcie działań informacyjno-promocyjnych projektu

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd