Kalendarium

Listopad 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną

2.Uczestnicy projektu II Edycji kończą kursy prawo jazdy kat.B.(zapewniono opiekę nad dzieckiem)

3. Beneficjentka II Edycji kończy staż (zapewniony catering).

4.Spotkania indywidualne uczestników III edycji z psychologiem i doradcą zawodowym .

Październik 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże-1 beneficjentka kończy staż (zapewniony catering, zapewniona opieka nad dzieckiem), kończą kursy prawo jazdy kat.B

3.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym oraz animatorem lokalnym

4.Spotkania uczestników z trenerami osobistymi/pracy oraz warsztaty z animatorem lokalnym

5.Podsumowanie II Edycji projektu- Wyjście beneficjentów do kina Multikina na film "Kler"

Wrzesień 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże (zapewniony catering), kursy prawo jazdy kat.B

3.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym oraz animatorem lokalnym

Sierpień 2018

1.Wybór najkorzystniejszej  oferty do realizacji usług kursów zawodowych

2.Uczestnicy rozpoczynają kurs Prawo Jazdy kat. B, 1 staż zawodowy oraz kursy zawodowe: pracownik magazynu z obsługa kasy fiskalnej z ECDL,krawcowa,grafik komputerowy Ecdl

(Podczas kursu Prawo Jazdy kat B uczestnicy mieli zapewniony catering,zwrot kosztów dojazdu)

3.Uczestnicy projektu rozpoczynają kursy zawodowe - kurs grafika komputerowego z ECDL oraz Magazyniera z obsługą kasy fiskalnej z ECDL, a także kurs Krawcowej.Po zdanych egzaminach uzyskują kwalifikacje.

4.Spotkania uczestników z trenerami osobistymi/pracy oraz animatorem lokalnym

W razie potrzeby zapewniona opieka nad dziećmi uczestników projektu

Lipiec 2018

1.Wysyłanie zapytań ofertowych na kursy zawodowe dla 4 beneficjentów,przygotowania dokumentacji stażowych i organizacja kursu Prawo Jazdy kat. b dla uczestników

2.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu prowadzona przez m.in.animatora lokalnego na terenie Olsztyna oraz Dywit.

3.Spotkania animatora lokalnego z beneficjentami

Czerwiec 2018

1.Rozpoczęcie zajęć z psychologiem nt.równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji podczas których z omówione zostały sposoby radzenia ze stereotypami i dyskryminacją w życiu zawodowym i osobistym,uświadomienie ról społecznych,ponadto  zajęć/warsztatów z psychologicznych -m.in.trening umiejętności społecznych z ćwiczeniami umiejętności autoprezentacji,zaznajomienie uczestników z zasadami prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,czym jest uzależnienie i współuzależnienie,a także warsztatów z doradcą zawodowym,m.in.aktywnego poszukiwania pracy

2.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym(ustalenie IPD uczestników projektu) oraz trenerami os./pracy

3.Warsztaty Kreowania Wizerunku ze stylistką, zajęcia z dietetykiem

3.Warsztaty NVC w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu-komunikacja oparta na potrzebach samodoskonalenia z animatorem lokalnym.W ramach zajęć wyjście do Escape Room.

4.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu prowadzona przez m.in animatora lokalnego

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy mają zapewniony catering,zwrot kosztu dojazd zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Maj 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną-rozmowy rekrutacyjne

2.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym.

3.Warsztaty z doradcą zawodowym oraz psychologiem,zajęcia z prawnikiem

4.Uczestnicy I edycji kontynuują kurs Prawo Jazdy kat. B,kończą staż

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,dojazd zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Kwiecień 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do projektu prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną - rozmowy rekrutacyjne

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże, kursy prawo jazdy kat.B ,egzamin z kursu zawodowego Archiwista

3.Spotkania indywidualne uczestników II edycji z psychologiem i doradcą zawodowym

4.Uczestnicy I edycji projektu kontynuują staże, kurs prawo jazdy kat B,kursy zawodowy tj archiwisty(egzamin)

 Marzec 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do projektu

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże, idą na kursy prawo jazdy kat.B,kursy zawodowe tj archiwisty,krawcowej i wizażu

4.Spotkania indywidualne trenerów os. /pracy z  uczestnikami projektu

5.Podsumowanie I edycji projektu-wyjście w ramach alternatywnych form wsparcia do Teatru S.Jaracza na spektakl "Zbrodnia i kara"

Luty2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu.Realizacje działań w środowisku lokalnym.Zachęcanie członków społeczności lokalnej do samorozwoju,uczenia się i aktywności poprzez wspieranie projektu m.in. Dom Rozwoju,Przedszkole Tempoo,Łap ciuszek

2.Uczestnicy projektu kontynuują staże

3.Spotkania indywidualne trenerów os. /pracy z  uczestnikami projektu

Styczeń 2018

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów do kolejnej edycji projektu.

2.Zatrudnienie kadry projektu - trenerów osobistych/ pracy, stylistki

3.Przydział uczestników do poszczególnych trenerów os/pracy i rozpoczęcie pracy indywidualnej z poszczególnymi uczestnikami

4.Warsztaty Kreowania wizerunku ze stylistką

5.Kontynuacja spotkań indywidualnych doradcy zawodowego i psychologa, ustalenie IPD uczestników

6.Na podstawie ustalonego IPD uczestników poszczególni beneficjenci kierowani są na staże, itd.

7.W ramach alternatywnych form wsparcia spotkanie integracyjne u Kojrysa -Redykajny w Olsztynie (26 styczeń)

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Grudzień 2017

1.Rekrutacja uczestników projektu i unikania sztucznych podziałów zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i unikania sztucznych podziałów prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną.

2.Kontynuacja spotkań indywidualnych uczestników projektu z doradcą zawodowym celem zbadania oczekiwań wobec projektu oraz predyspozycji zawodowych(opracowanie diagnozy,predyspozycji zawodowych) ,a także grupowych  "Poznajmy swój potencjał -diagnoza umiejętności zawodowych i ról grupowych" mających na celu zdiagnozowanie umiejętności poszczególnych uczestników, zainicjowania współpracy w grupie oraz zdiagnozowaniem najczęściej przybieranych ról grupowych.itp

3.Kontynuacja warsztatów z dietetykiem

4.Rozpoczęcie zajęć z równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji podczas których z omówione zostały sposoby radzenia ze stereotypami i dyskryminacją w życiu zawodowym i osobistym,uświadomienie ról społecznych,ponadto  zajęć/warsztatów z psychologicznych -m.in.trening umiejętności społecznych z ćwiczeniami umiejętności autoprezentacji,zaznajomienie uczestników z zasadami prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej itd,ponadto zajęcia indywidualne z poszczególnymi uczestnikami

5.Spotkanie Przedświąteczne z grupą uczestników i kadrą

Na wszystkich zajęciach/warsztatach uczestnicy maja zapewniony catering,zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem Kosztów Zwrotu Dojazdu oraz dzieci uczestników projektu zapewnioną opiekę .

Listopad 2017

1.Rekrutacja uczestników projektu prowadzona przez animatora lokalnego/pracy.Utrzymanie współpracy partnerstwa lokalnego z MUP,spotkania m.in. z przedstawicielami lokalnych parafii a także młodymi mamami Domu Rozwoju.Konsultacje z kadrą projektu

2.Zatrudnienie kadry projektu - animatora lokalnego, psychologa, doradcy zawodowego, dietetyka, prawnika

3.Rozpoczęcie spotkań indywidualnych  uczestników projektu z doradcą zawodowym celem zbadania oczekiwań wobec projektu oraz predyspozycji zawodowych ,a także grupowych integrujących grupę pt."Poznajmy się - zajęcia integracyjne".

4.Rozpoczęcie warsztatów dietetycznych pt. "Zdrowe odżywianie-nieskomplikowane i tanie",podczas których uczestnicy poznali piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej ,mogli do własnych jadłospisów wprowadzić korekty,poznali zasady czytania etykiet.

5.Rozpoczęcie doradztwa m.in.w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego dla poszczególnych uczestników projektu. Zorganizowanie zajęć grupowych z prawnikiem.

Październik 2017

1.Rekrutacja uczestników projektu- nawiązanie współpracy między innymi z MOPS-ami oraz GOPS-ami na terenie MOF Olsztyn.

Wrzesień 2017

1.Podjęcie działań informacyjno-promocyjnych projektu

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd