Harmonogram realizacji projektu "RODZINA"
plan na 2022r.
Zadanie 1 - Usługi aktywizacyjno integracyjne S L M
  plan na 02-04.2022r. plan na 05-07.2022r. 08-09.2022r.
1. Rekrutacja uczestników proj gr I II wsparcie uczestników przez specjalistów 02.2022-04.2022r biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 , pracownicy projektu 05.2022-07.2022r biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 , pracownicy projektu 08.2022-09.2022r biuro projektu TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 , pracownicy projektu
2. Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne diagnoza rodziny Psycholog-diagnoza rodziny, spotkania indywidualne z rodzinami w 03.22r.- psycholog Urszula Gasperowicz TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . wg harmonogramu wg harmonogramu
3. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne: psychologiczne, prawne, rodzinne   psycholog, prawnik, doradca rodziny: Urszula Gasperowicz, Milena Parol, Elżbieta Orłowska: w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub na terenie Olsztyna w siedzibie prawnika.Poradnictwo indywidualne od 05.22r.- 07.22r. Spotkania indywidualne z rodzinami. psycholog, prawnik, doradca rodziny: Urszula Gasperowicz, Milena Parol, Elżbieta Orłowska: w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub na terenie Olsztyna w siedzibie prawnika.Poradnictwo indywidualne od 03.22r.. Spotkania indywidualne z rodzinami. 15.09.22r. 9-14 Warsztaty Prawa i obowiazki dzieci i rodziców/opiekunów. 22.09.22r. 16-21 9-14 Warsztaty Prawa i obowiazki dzieci i rodziców/opiekunów/ Doradca Rodziny.
4. Warsztaty dla rodziców i całych rodzin. Budowanie relacji wgNVC Komunikacja bez przemocy -Couch i AL. couch, animator lokalny: Maciej Kryczka, Anna Zimowska - warsztaty dla rodziców i całych rodzin, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. 14-15.03.22r. NVC Panie, Panowie 18.30-21.30 Poznajmy się. Wstęp do komunikacji porozumienia; 28-29.03.22r. NVC Panie, Panowie 18.30-21.30Eksploracja1: Co jest dla nas ważne? Przestrzeń relacji – wartości uruchamiające język porozumienia. Czyli petarda NVC. couch, animator lokalny: Maciej Kryczka, Anna Zimowska - warsztaty dla rodziców i całych rodzin, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. "NVC Panie 18.30-21.30, Eksploracja 3: Włącz kamerę - Fakty nas ratują! Jak uniknąć „blokerów” w rozmowie. W jaki sposób dać sobie czas i szansę na przejrzystość i autentyczność. 10.05.22r "NVC Panowie 18.30-21.30, Eksploracja 3: Włącz kamerę - Fakty nas ratują! Jak uniknąć „blokerów” w rozmowie. W jaki sposób dać sobie czas i szansę na przejrzystość i autentyczność. 6-7.06.22r. "NVC Panie,Panowie 18.30-21.30,Eksploracja 4:Bezpieczniki- Wszystkie emocje są OK. I druga część nasza ulubiona: Ło Matko! To ja jestem odpowiedzialny za to co czuję? 4-5.07.22r. "NVC Panie, Panowie 18.30-21.30, Eksploracja 5:Miliony strategii na te same potrzeby. Wybieraj co chcesz i pozwól innym żyć!
"
"
couch, animator lokalny: Maciej Kryczka, Anna Zimowska - warsztaty dla rodziców i całych rodzin, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. NVC Panie1.08.22r. 18.30-21.30,Eksploracja 6 :Uważaj o co prosisz, bo możesz dostać dokładnie to o co prosisz. Oblicza wypowiadanej prośby. 2.08.22r. "NVC Panowie 18.30-21.30,Eksploracja 6 :Uważaj o co prosisz, bo możesz dostać dokładnie to o co prosisz. Oblicza wypowiadanej prośby. 5.09.22r. Gr. 1 10.00 - 13.00 gr.2 13.00-16.00 komunikat porozumienia w zabawie. 6.09.22r. "NVC Panowie 18.30-21.30, Eksploracja 7: Budowanie pełnego komunikatu NVC – świadomość słów i technika czyni cuda!
"
"
5.Treningi psychospołeczne: warsztaty z asertywności, autoprezentacji, warsztaty psychoprofilaktyczne psycholog-warsztaty: prowadzaca Urszula Gasperowicz w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . wg harmonogramu psycholog-warsztaty: prowadzaca Urszula Gasperowicz w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . wg harmonogramu: 2.06.2022 godz 16:00-21:00 -gr 1 - "Warsztaty z asertywności"; 9.06.2022 godz. 16:00-21:00 - 2 gr- "Warsztaty z asertywności"; 15.06.2022 godz 16:00-21:00 -1 gr " Warsztaty z autoprezentacji"; 17.06.2022 godz 16:00-21:00 -2 gr- "Warsztaty z autoprezentacji"; 22.06.2022 godz 16:00-21:00 -1 gr "Warsztaty psychoprofilaktyczne; 23.06.2022 godz 16:00-21:00- 2 gr "Warsztaty psychoprofilaktyczne" zakończone zajęcia
6.- Konsultacje rodzinne Prowadzenie doradztwa konsultantów rodziny; Joanna Sadżuga, Patrycja Izbicka: dla beneficjentów odbywa się w zależności od potrzeb zglaszanych przez beneficjentów lub inicjowanych przez konsultantów rodziny, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18, w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy od 03.22r. Prowadzenie doradztwa konsultantów rodziny; Joanna Sadżuga, Patrycja Izbicka: dla beneficjentów odbywa się w zależności od potrzeb zglaszanych przez beneficjentów lub inicjowanych przez konsultantów rodziny, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18, w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy. Prowadzenie doradztwa konsultantów rodziny; Joanna Sadżuga, Patrycja Izbicka: dla beneficjentów odbywa się w zależności od potrzeb zglaszanych przez beneficjentów lub inicjowanych przez konsultantów rodziny, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18, w mieszkaniu beneficjenta lub innych miejscach w zależności od załatwianej sprawy.
7.- Indywidualne sesje Zen Coachingowych z NVC Spotkania indywidualne z couchem w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w wybranych przez uczestników miejscach od 03.22r. Spotkania indywidualne z couchem w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w wybranych przez uczestników miejscach. Spotkania indywidualne z couchem w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w wybranych przez uczestników miejscach.
8. - Warsztaty i konsultacje z dietetykiem 1. Warsztaty i konsultacje dla całych rodzin lw siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . wg harmonogramu wg harmonogramu Warsztaty i konsultacje dla całych rodzin w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 .Prowadząca dietetyk Anna Brykała 18.08.22r.15:00-18:00 WARSZTATY "Zbilansowana dieta", "Zdrowe zakupy w sklepie". 25.08.22r. 15:00-18:00 WARSZTATY "Cukier, sól, tłuszcz w diecie", "Żywienie dzieci 0-6". 8.09.22r. 15:00-18:00 WARSZTATY "Żywienie dzieci szkolnych", warsztaty w terenie
9. Zajęcia z logopedą Indywidualne zajęcia z logopedą- diagnoza. Prowadząca Olga Bednarska w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . wg harmonogramu wg harmonogramu Indywidualne zajęcia z logopedą- diagnoza. Prowadząca Olga Bednarska w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 . wg harmonogramu
       
       
Zad.2 Szkoła dla rodziców      
1. Nabór uczestników proj do Szkoły dla rodziców, wsparcie specjalistów Nabór uczestników na Warsztaty do Szkoły dla rodziców TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 od 02.22r. wg harmonogramu wg harmonogramu
2.Warsztaty dla uczestników Szkoły dla rodziców Warsztaty Szkoły dla rodziców w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Prowadzące: Dominika Świeciak, Agnieszka Kowalewska Rzeczkowska: 11.04.22r.16:00-20:00 "Spotkanie organizacyjno-integrujące. Stworzenie kontraktu, ustalenie oczekiwań gr."; 14.04.22r.16:00-20:00 "Uczucia cz.1"; 21.04.22r. cz.2. 25.04.22r 16:00-20:00 " Motywowanie do współpracy" ; 28.04.22r. 16:00-20:00 "Motywowanie do samodzielności" Warsztaty Szkoły dla rodziców w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. Prowadzące: Dominika Świeciak, Agnieszka Kowalewska Rzeczkowska: 5.05.22 r. godz 16:00-20:00 "Kary i konsekwencje w wychowaniu"; 12.05.2022 r. godz. 16:00-20:00 "Rozwiązywanie problemów i konfliktów"; 16.05.2022 r. godz 16:00-20:00 "Zachęcenie dziecka do samodzielności "; 23.05.2022 godz 16:00-20:00 "Role- wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról"; 30.05.2022 godz 16:00-20:00 "Pomocna pochwała i zacheta". zakończone zajęcia
       
Zad.3 Organizacja czasu wolnego      
1. Nabór uczestników do gr I II i do Klubu gr III, wsparcie specjalistów 1. Nabór do grup zabawowych gr.I lub II i Klubu TPD -wsparcie specjalistów od 03.22r. wg harmonogramu wg harmonogramu
2.Zajęcia dla grup zabawowych I II Prowadząca: Anna Zimowska, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18.9-10.03.22r. Gr. 1 i 2 g.17.00 - 19.00 Powitanie sensoryczne w ryżu na szczęście Rodziny. 26.03.22r. Gr.2 g.9.30 - 13.30 gr.1 13.30-17.30 Co jest jest ważne dla dzieci a co adekwatnie do wieku rozwojowego. Zabawy dostosowane 27.03.22r. Gr. 3 dzieci 11.00-15.00 NVC dla nastolatków Prowadzenie AL, couch Prowadząca: Anna Zimowska, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. 14-15.05.22r. Gr. 1,2 9.00 - 13.00 gr.2 13.00-17.00 Unikanie blokerów, mówienie faktami podczas zabaw z dziećmi. 4-5.06.22r. Gr. 1 9.00 - 13.00 gr.2 13.00-17.00 Emocje w zabawie. Obserwowanie, rozpoznawanie, nazywanie. 9-10.07.22r. Gr. 1 9.00 - 13.00 gr.2 13.00 - 17.00 Rozpoznawanie i zgadywanie potrzeb. Prowadząca: Anna Zimowska, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18. 6.08.22r. Gr.1 9.00 - 13.00 gr.2 13.00-17.00 Prośby kierowane do dzieci. 7.08.22r.Gr.1 10.00 - 13.00 gr.2 13.00-16.00 Prośby kierowane do dzieci. 3.09.22r. Gr. 1 9.00 - 13.00 gr.2 13.00-17.00 komunikat porozumienia w zabawie. 4.09.22r. Gr. 1 10.00 - 13.00 gr.2 13.00-16.00 komunikat porozumienia w zabawie.
3.Zajęcia opiekuńczo wychowawcze gr III Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18, prowadzące: Dorota Więcek, Maria Jsnos- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami. Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18, prowadzące: Dorota Więcek, Maria Jsnos- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami. Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w Klubie w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18, prowadzące: Dorota Więcek, Maria Jsnos- poniedziałek-piątek.-Prowadzenie dok. projektowej, prace organizacyjne, zakup art. spożywczych materiałów na zajęcia i warsztaty z dziećmi, konsultacje ze specjalistami.
4 - Przygotowanie wyjazdów rodzinnych Przygotowywanie wyjazdu rodzinnego: Animator kultury wg harmonogramu w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 13.05.22r. 17:00-19:00 -omówienie wyjazdu rodzinnego, integracja rodzin wg harmonogramu
5 - Wyjazd rodzin, komunikacja NVC w praktyce wg harmonogramu zgodnie z harmonogramem Wyjazd rodzin do Ośrodka Żeglarska Zatoka w Wilimach 100 w terminie 28.05-29.05.2022 r. W wyjeździe wzieło udział 12 rodzin. Celem wyjazdu było spędzenie czasu w gronie rodziny i rodzin z projektu z dala od domu i cywilizacji. wg harmonogramu
6 - Wyjście do teatru rodziców wg harmonogramu Zorganozowanie wyjść do teatru dla rodziców wg harmonogramu wg harmonogramu wg harmonogramu
7 - Wyjscie do teatru dzieci wg harmonogramu Zorganozowanie wyjść do teatru dla dzieci wg harmonogramu wg harmonogramu
8 - Zajęcia z logopedą wg harmonogramu Diagnoza i zajecia indywidualne z logopedą , prowadząca Olga Bednarska, w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 wg harmonogramu wg harmonogramu
9.Wyjścia rekreacyjne dla dzieci Wyjścia rekreacyjne dla dzieci wg harmonogramu wg harmonogramu wg harmonogramu
4.Wydarzenie lokalne      
1 - Przygotowanie Wydarzenia lokalnego w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18, Animator kultury: 03. 03.22r. 18:00- 20:00 - Zajęcia organizacyjno zapoznawcze. 18.03.22r. 18:00-20:00 - WARSZATY Z ORGANIZACJI WYSTAWY ZDJĘCIOWEJ ; 20 i 27.04.22r 18:00-20:00 Organizacja wydarzenia lokalnego - Tworzenie koncepcji sesji zdjęciowych" Animator kultury: w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18, Animator kultury: 17:00-19:00 Organizacja wystawy zdjęciowej "Koncepcja sesji zdjęciowych" Animator kultury: w siedzibie TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18, Animator kultury: 17:00-19:00 Organizacja wystawy zdjęciowej "Koncepcja sesji zdjęciowych"
2 -Wydarzenie lokalne Wydarzenie lokalne: wystawa 10-11.22r. wg harmonogramu wg harmonogramu wg harmonogramu

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd