Aktualności

Protokół z wyboru ofert pracowników Nr postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2017 do projektu "Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (w załączeniu)

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny wg  pkt  XV. Unieważnienie postępowania (pkt2.) Zapytania Ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 1.09.2017 Nr postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2017 na realizację usługi doradcy zawodowego, psychologa , animatora lokalnego, prawnika, trenera osobistego/pracy, stylisty, dietetyka oraz unieważnia Zapytanie Ofertowe z dnia 23.10.2017r.  na realizację usługi stylisty oraz trenera osobistego /pracy zorganizowanego w ramach projektu “SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-20120

UZASADNIENIE
Zamawiający po sporządzeniu protokołu z wyboru ofert  z dnia 29.09.2017 w w/w postępowaniu wykrył obarczenie tegoż postępowania wadą- niemożliwą do usunięcia ,a która uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia na usługi
W związku z powyższym, w celu zachowania zasad konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Bazie Konkurencyjności oraz na naszej str. internetowej www.tpdolsztyn.pl ,a oferty można składać ponownie w terminie 31.10.2017-10.11.2017 g.12.00

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie w ramach projektu “SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-20120 serdecznie zaprasza do składania ofert na realizację usług:

- doradcy zawodowego

- psychologa

- animatora lokalnego

- prawnika

- stylisty

- dietetyka

- trenera osobistego/pracy

Termin składania  ofert 10 listopada 2017r. godz. 12:00 Więcej informacji w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

(Oferta dotyczy postępowania Nr RPWM.11.01.02/TPD/01/2)

 

 

Warsztaty będą zorganizowane w ramach projektu Moderator III  realizowanego

przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie,

a współfinansowanego przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki 

 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Rodziców Uczniów Szkół Podstawowych

na

Warsztaty umiejętności wychowawczych

dla Dobrych Rodziców

 

Termin warsztatów:  4.11.2017, godz. 10.00-17.00

Miejsce:    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny, ul. Panasa 1a/18 Olsztyn,

                  Tel.89 526 95 49, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc ograniczona: 14 osób (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub e-mail)

Udział w warsztatach bezpłatny

 

Celem warsztatu będzie rozwijanie umiejętności wychowawczych uczestników w zakresie:

 • skutecznej komunikacji z dzieckiem opartej na szacunku,
 • wyznaczaniu jasnych zasad i stawianiu granic,
 • wzmacniania mocnych stron
 • budowania adekwatnej samooceny

Zakres tematyczny to

 • budowanie więzi i dobrego kontaktu z dzieckiem jako podstawa dobrego rodzicielstwa (narzędzia pomocne w budowaniu więzi: dobry czas z dzieckiem, pozytywne podsumowanie)
 • mądre chwalenie (szklanka w połowie pusta czy w połowie pełna? Formułowanie pochwały opisowej i jej konsekwencje dla rozwoju dziecka)
 • jak mówić do dziecka, by słuchało i chciało rozmawiać z rodzicem, formułowanie oczekiwań w sposób, który służy współpracy (narzędzia aktywnego słuchania, odczytywanie i nazywanie uczuć dziecka, komunikat FUKOZ)
 • jak radzić sobie z dziecięcymi wybuchami złości (jak przetrwać wybuch, kodeks złości, techniki relaksacyjne – jak opanować swoją złość)
 • normy, reguły, zasady – po co i w jaki sposób je ustalać?
 • budowanie motywacji dziecka do nauki i rozwijanie jego zainteresowań – co buduje? Co rujnuje? zasady motywowania, znajdowanie i rozwijanie „wysp kompetencji”, budowanie poczucia sprawstwa, obrazu siebie w szkolnych i rówieśniczych wyzwaniach

Metody pracy:

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi z wykorzystaniem treningu, sesji informacji zwrotnych, rozmów w kręgu, energizerów, pracy w mniejszych i większych grupach, burzy mózgów, a opierał się na doświadczeniach uczestników, które zdecydują się oni sami poruszyć. Na początku warsztatu prowadząca rozpozna potrzeby grupy i dostosuje do nich planowany przebieg warsztatu.

Prowadząca:   Marta Urban - Burdalska 

„…Jestem psychologiem, trenerką warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupą. Posiadam uprawnienia do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART), warsztatu umiejętności rodzicielskich „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, programów profilaktyki uniwersalnej m.in „Program Nauki Zachowania”, „Budowanie strategii w pracy z dzieckiem”. W pracy bazuję na narzędziach przyjaznej terapii poznawczo-behawioralnej. Pracuję w szkole podstawowej jako psycholog szkolny. Prywatnie mama trójki dzieci w wieku 9, 7 i 5 lat.”

 

Podstawą merytoryczną warsztatu jest program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz propozycja warsztatów dla rodziców Artura Kołakowskiego i Agnieszki Pisuli oparta na podejściu poznawczo-behawioralnym

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie w ramach projektu “SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-20120 serdecznie zaprasza do składania ofert na realizację usług:

  - trenera osobistego/pracy 

- stylisty

 

Termin składania ofert 2 listopada 2017r. godz. 12:00 Więcej informacji w załącznikach poniżej.

(Oferta dotyczy postępowania Nr RPWM.11.01.02/TPD/01/2017)

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne wszystkie chętne osoby w wieku 18-29lat ,które chciałyby wziąć udział w  projekcie

"Szansa na lepsze jutro"

Termin spotkania:  

  25.10.2017 (środa) godz 14.00


 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne wszystkie chętne osoby,które chciałyby wziąć udział

w  projekcie "Szansa na lepsze jutro" .

Termin spotkania 23.10.2017 (poniedziałek) o godz 10.00

Serdecznie zapraszamy chętne osoby do wzięcia udziału  w projekcie "Szansa na lepsze jutro " .

Pierwsze spotkanie już w czwartek 19.10.2017 r. godz.12.00

14 października - Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień jakże ważny i potrzebny, bo wielkim kunsztem jest być nauczycielem

 

„…Być nauczycielem we właściwym sensie, to znaczy być uczniem.

Nauczanie zaczyna się wtedy, kiedy ty - nauczyciel - uczysz się od ucznia,

stawiasz się w jego położeniu tak, abyś mógł zrozumieć, co on rozumie,

i poznać sposób, w jaki to czy owo pojmuje”

S.Kierkegaard

 

 W TYM DNIU  WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM

SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Warmińsko-Mazurski

Oddział Regionalny

.

Protokół z wyboru ofert pracowników Nr postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2017 do projektu "Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (w załączeniu)

 

Attachments:
Download this file (prot..doc1.doc)Protokół z wyboru oferty[ ]113 kB

W związku z procesem rekrutacji do projektu Szansa na lepsze jutro nr RPWM.11.01.02/TPD/01/2017 część ofert została przekazana do negocjacji.

Ostateczny protokół zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej po negocjacjach.

Do każdego oferenta została wysłana informacja e-mail.

W związku ze zmianą w projekcie pt."Szansa na lepsze jutro" pkt. XI Miejsce i termin złożenia oferty

Zapytania ofertowego Nr postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2017

przedłużamy termin złożenia oferty do 18.09.2017 godz.10.00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie w ramach projektu “SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-20120 serdecznie zaprasza do składania ofert na realizację usług:

- doradcy zawodowego

- psychologa

- animatora lokalnego

- prawnika

- stylisty

- dietetyka

- trenera osobistego/pracy

Termin składania  ofert 15 września 2017r. godz. 10:00 Więcej informacji w załącznikach.

(Oferta dotyczy postępowania Nr RPWM.11.01.02/TPD/01/2)

 

ŻYCZENIA Z OKAZJI NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

„Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to
korzenie, druga to skrzydła- Hodding Carter, Jr.

„Korzenie” - to rodzina, dająca dziecku to, co najcenniejsze,
czyli miłość, poczucie bezpieczeństwa i świadomość swego pochodzenia.
„Skrzydła”-
to potencjał dziecka, jego zdolności, które możemy rozwijać i pielęgnować,
aby zapewnić dziecku jak najlepszy start.
Państwo zapewniacie swojemu dziecku korzenie – nauczyciele dadzą skrzydła.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018
życzymy wszystkim UCZNIOM, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą,
odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie,
rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości, wielu przyjaźni i ciągłego rozwoju,

NAUCZYCIELOM oraz wszystkim PRACOWNIKOM SZKOŁY życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

RODZICOM zaś życzę, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele
nadziei związanych z przyszłością ich dzieci

 

Elżbieta Orłowska

Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie

 

 

KLUB TPD w Olsztynie zakończył projekt "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Click to enlarge image klubtpd02.JPG

klubtpd02.JPGProjekt realizowany był przez podopiecznych Klubu TPD w Olsztynie ul. Panasa 1A/18  Bezpośrednimi adresatami zadania była 15-osobowa grupa dzieci w wieku od 6 do 14 lat,  oraz w ramach zadania współpraca z trzema klubami osiedlowymi: "Na Górce", "Akant" i "17" na trzech osiedlach: Nagórki, Jaroty, Pieczewo – wymiana doświadczeń, wspólna realizacja niektórych zadań z dziećmi oraz seniorami z klubów. Projekt trwał 4 miesiące, zajęcia odbywały się od kwietnia do lipca 2017 roku.

Głównym celem programu była profilaktyka wad postawy i nadwagi wśród dzieci i młodzieży. Działania zaplanowane w projekcie obejmowały zajęcia, które poszerzyły wiedzę wychowanków na temat nadwagi oraz wad postawy, przyczyn ich powstawania i skutków.

 W projekcie  „W zdrowym ciele zdrowy duch” odbyły sie spotkania z dietetykiem, rehabilitantem, lekarzem i trenerem fitness, pedagogiem). Specjaliści  udzielali wychowankom cennych rad i wskazówek dotyczących ich zdrowia. Podopieczni odwiedzili restaurację serwującą dania przygotowane z ekologicznych produktów, sami również nauczyli się przygotowywać zdrową żywność (sałatki warzywne i owocowe, koktajle). Realizowane będy zajęcia sportowe (gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w Sali w zależności od warunków atmosferycznych).

Zaplanowane w projekcie zajęcia praktyczne nauczyły dzieci i młodzież prawidłowej postawy prozdrowotnej i technik aktywnego wypoczynku.

Projekt współfinansowany był przez Warmińsko Mazurski Urząd Marszałkowski

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie we współpracy z Polską Akcją Humanitarną sfinansuje obiady dla dzieci w Olsztynie, Gminie Stawiguda, Gminie Purda.

 

obiady obraz

Celem  współpracy jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania tzw.  Program Pajacykowa Sieć Pomocowa.

W roku szkolnym 2017/2018 TPD WMOR ponownie sfinansuje obiady dla co najmniej 50 dzieci, tym razem we współpracy  z Polską Akcja Humanitarną. Posiłki dzieci będą  otrzymywały w wytypowanych 12 szkołach olsztyńskich, gminy Purda i gminy Stawiguda.

W całym roku szkolnym 2017/2018 jest to około 10 000 obiadów dla najbardziej potrzebujących Dzieci.

Dziękujemy PAH w imieniu dzieci.

 

 TPD zatrudni do projektu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny realizujące projekt w partnerstwie z Gminą Świątki pt. NOWOCZESNA EDUKACJA, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Poddziałanie 2.2.1: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe           

 Zatrudni 10 nauczycieli na umowę zlecenie – łącznie 1040h w projekcie, do prowadzenia Zajęć Tematycznych w ramach bloków i kół zainteresowań w latach 2017-2018 (zajęcia będą odbywały się w roku szkolnym).

 W klasach II-III/III-IV

 1. Blok j. angielskiego
 2. koło odkrywców świata
 3. klub gier planszowych
 4. blok matematyczno-przyrodniczy

 W klasach IV-V/V-VI

 1. blok j. angielskiego
 2. blok językowo-dziennikarski
 3. blok nauk ścisłych
 4. blok informatyczny
 5. blok przyrodniczy
 6. koło szachowe

 Wymagane kompetencje i doświadczenie nauczycieli:

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne potwierdzone dyplomem lub kurs kwalifikacyjny pedagogiczny, specjalność adekwatna do wybranego bloku lub koła
 2. minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela

 Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o złożenie CV i listu motywacyjnego. Dokumenty można składać osobiście w biurze TPD WMOR w Olsztynie ul. Panasa 1A/18 lub przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 sierpnia 2017 r.  W liście motywacyjnym proszę wskazać stanowisko (blok tematyczny lub koło zainteresowań).
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się po 16 sierpnia 2016 r.

Tel. do kontaktu: 89 5269549.

TPD WMOR realizuje projekt Moderator III 

1.Projekt Moderator III zakłada pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi, które nie spełniają swoich funkcji.

2. Wsparcie moderatorom rodziny zapewnią : Rzecznik Praw Dziecka TPD, psycholog, prawnik oraz instytucje i placówki świadczące pomoc rodzinie.

3. Warsztaty w „Szkole dla rodziców” - edukacja w zakresie wiedzy i umiejętności budowania autorytetu rodzicielskiego.


Celem programu jest wspieranie podstawowych funkcji rodzin problemowych, dysfunkcyjnych wychowujących dzieci oraz wyrównywanie szans i startu życiowego dzieci wychowujących się w tych rodzinach poprzez tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dziecka warunków wychowawczych i opiekuńczych oraz ochronę praw dziecka, poprzez pracę z rodzinami: 3 moderatorów rodzinnych, edukatora, Rzecznika Praw Dziecka TPD, psychologa, prawnika, 3 wolontariuszy który przyczyni się do;

Praca moderatora może przyczynić się do:
1. zmiany postaw i wartości, poprawy świadomości potrzeb rodziny i możliwości ich osiągania, zwiększenia umiejętności wychowawczych rodziców, komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz rodzicami, a instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę,
2. wzrostu aktywizacji ekonomicznej i społecznej przynajmniej 30 dorosłych członków rodzin objętych opieką; trening zaradności życiowej, w tym prowadzenia gospodarstwa domowego, poszukiwania pracy zarobkowej, właściwego wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji rodziny, poprawa funkcjonowania rodziny, zwiększenie jej samodzielności, pomoc w wychodzeniu z bezradności, tworzenie lepszych warunków do rozwoju,
3.poprawy poziomu kultury osobistej członków rodziny i wizerunku w środowisku lokalnym,
4. zwiększenia i ułatwienia dostępu obywateli, szczególnie do bezpłatnej specjalistycznej informacji i porad prawnych w zakresie praw dziecka,
5.nawiązania współpracy z szerszym kręgiem osób, instytucji i organizacji, zajmujących się problemami rodzin, patologiami, uzależnieniami,
 
Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie budowania swojego rodzicielskiego autorytetu. Podczas zajęć rodzice poznają typowe i nietypowe zachowania dzieci w określonym wieku i dowiedzą się, które zachowania powinny wzbudzić ich niepokój, Poznają zasady ustalania reguł i konsekwencji w wychowaniu dziecka, nauczą się właściwie formułować swoje oczekiwania wobec dziecka oraz reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Wykształcą swoje umiejętności w zakresie właściwego rozmawiania z dzieckiem i słuchania go oraz motywowania do nauki i rozwoju zainteresowań.
Warsztaty będą realizowane dla grupy:
-  rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i z klas IV-VI

Projekt  realizowany jest od 1.05- 31.12.2017r, współfinansowany przez Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie zatrudni wychowawcę do pracy w placówce wsparcia dziennego, Klubie TPD.

Wymagane: a) wykształcenie wyższe:

- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

- lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

i spełnia inne wymagania zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r ze zmianami.

Oferujemy pracę z dziećmi w wieku 6-16 lat, w godzinach popołudniowych.

CV można przesłać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. kontaktowy 89 5269549

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd