Aktualności

Poszukujemy Wychowawcy do Klubu TPD  !!!

Oferta nr 1/TPD/Rodzina/2022 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni  Wychowawcę do Klubu TPD.

Do zadań wychowawcy należeć będzie przede wszystkim :

sprawowanie opieki nad wychowankami Klubu TPD w czasie wolnym od zajęć szkolnych, organizacja zajęć wspomagających prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, praca edukacyjna i socjoterapeutyczna z dziećmi , współpraca z rodzicami oraz ze specjalistami , udzielanie pomocy dzieciom ,której rezultatem będzie zwiększenie szans rozwojowych i umiejętności psychospołecznych u dzieci

w ramach projektu „Rodzina”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od kandydatów oczekujemy:

1.Wykształcenia- wyższego pedagogicznego potwierdzanego stosownymi dokumentami;

2.Doświadczenia w pracy z dziećmi -minimum 2 lata;

3.Pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, empatii ,cierpliwości i zaangażowania, kreatywności.

Zatrudnienie od zaraz.

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie oraz cv w formie skanu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMORTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie z dopiskiem Wychowawca w Klubie TPD w projekcie „Rodzina”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49 Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert.

 

Szanowni Państwo,

gorąco zachęcamy do zapoznania się z poniższym raportem z badań   "CZAS DLA RODZINY- Opinie dzieci i rodziców na temat spędzania wspólnie czasu wolnego",  który powstał w ramach realizowanego przez TPD WMOR projektu "Rodzina", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


 

Czas dla Rodziny - Wystawa zdjęciowa Uczestników i Wolontariuszy projektu Rodzina5 listopada o godz. 12:00 zapraszamy na inaugurację wystawy „Czas dla Rodziny” w Aura Centrum Olsztyna. To efekt pracy uczestników i wolontariuszy projektu „Rodzina”, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie
oraz organizacji z naszego miasta. Wydarzeniu będzie towarzyszył występ Natalii Mularonek oraz gra miejska pt. „Szlakiem zaginionej kotki”. Fabuła gry inspirowana jest powieścią „Tajemnice zaginionej kotki”, autorstwa Beaty Sarnowskiej.

 Ideą przedsięwzięcia jest aktywizacja lokalnych rodzin projektowych do działania dla wspólnego pożytku innych rodzin z Olsztyna, w ramach obywatelskiej inicjatywy i poczucia sprawczości w działaniach społecznych i kulturalnych naszego miasta. Prezentowana wystawa poświęcona jest jakościowej organizacji czasu dla rodziny oraz budowaniu więzi między rodzicami a dziećmi. Galeria zdjęć przedstawi rodziny biorące udział w projekcie „Rodzina”.
Wernisaż ma za zadanie uświadomić nam wszystkim, jak ważne jest bycierazem i radość z chwil spędzonych wspólnie przez rodziców i dzieci.

Przygotowując się do sesji zdjęciowych przeprowadziliśmy badania „Czas dla Rodziny - opinii dzieci i rodziców na temat spędzania wspólnie czasu wolnego”. Raport  będzie dostępny 5.11 na stronie internetowej www.tpdolsztyn.pl w aktualnościach.

 
5 listopada zaprosimy też do jakościowego spędzania czasu, grając w rodzinną grę miejską pt. „Szlakiem Zaginionej Kotki”. Forma tej zabawy będzie przypominać questing, czyli odkrywanie dziedzictwa Olsztyna i tworzenie nieoznakowanych szlaków, którymi wędrujemy, kierując się

informacjami zawartymi w wskazówkach. Fabuła gry inspirowana jest powieścią „Tajemnica zaginionej kotki” autorstwa Beaty Sarnowskiej, mieszkanki Olsztyna. Informujemy, że na udział w grze obowiązują zapisy pod nr tel.: 519 749 916
lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30.10.2022 r.  Rozpoczęcie zabawy będzie miało miejsce w Bibliotece Abecadło, znajdującej się na III poziomie Centrum Handlowego AURA w Olsztynie. Abecadło jest jedną
z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Można do niej dotrzeć ze wszystkich poziomów Centrum windą lub schodami.

 

 Wystawa „Czas dla Rodziny” jest elementem projektu „Rodzina”, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie. Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 


Partnerzy wydarzenia: Aura Centrum Olsztyna; Multimedialna Biblioteka dla Dzieci „Abecadło”; Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie; Teb Edukacja w Olsztynie; Bank Żywności w Olsztynie; Muzeum Warmii i Mazur; Konka Pstryka; Horyzonty Cafe, Pizzeria „u chłopaków” Partner medialny: Radio Eska
Sponsorzy: Hyundai Dszuta; Buttonfly.pl
Artyści wspierający wydarzenie: Natalia Mularonek; Beata Sarnowska


*Poniżej przesyłamy REGULAMIN WYDARZENIA ORAZ REGULAMIN  RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ "SZLAKIEM ZAGINIONEJ KOTKI"

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „Szlakiem zaginionej kotki” W dniu 5.11.2022 r.

1. Organizator

 1.Organizatorami gry miejskiej „Szlakiem zaginionej kotki” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 5.11.2022 r.
 w Olsztynie  jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny z siedzibą przy
ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie.

2.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olsztynie w dalszej części Regulaminu nazywane jest Organizatorem.

3.Fundatorem nagród jest Organizator oraz Partnerzy.

4.W Grze mogą brać udział rodzice z dziećmi (zwani dalej Uczestnikami).

5.Gra została zorganizowana w ramach projektu „Rodzina”, który jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny, ul. Panasa 1A/18 10- 691 Olsztyn, tel. 895269549,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 2. Zasady Gry

 

1.Gra zostanie przeprowadzona w sobotę  5.11.2022 r. o  godz. 13:15  na terenie Starego Miasta w Olsztynie, rozpoczęcie gry oraz rejestracja uczestników odbędzie się w Bibliotece Multimedialnej „Abecadło”, mieszczącej się na 3 piętrze Galerii Handlowej Aura Centrum Olsztyna.

2. Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy (5 stacji) oraz wykonanie zadań.

Aby wygrać, należy przejść całą trasę w wyznaczonym czasie (max 40 minut) i poprawnie wykonać zadania.   Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem
3. W Grze uczestniczą 3 zespoły:

13:45 – Wyjście 1 drużyny -14:25 – Zakończenie trasy 1 drużyny;

13:55 – Wyjście 2 drużyny- 14:35 - Zakończenie trasy 2 drużyny;

14:05 – Wyjście 3 drużyny – 14:45 - Zakończenie trasy 3 drużyny.

4. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie rodziny- wszystkich uczestników telefonicznie: 519 749 916/ mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 30.10.2022 r. do godz. 16:00 . O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszenia  rodzin

5. Każdy zespół otrzyma mailowe  potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (kartę zgłoszeniową, regulamin gry miejskiej), a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia gry. Podczas gry każdy zespół musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł kontaktować się z organizatorem, ma możliwość wykonania jednego telefonu, tzw. „telefonu do przyjaciela”, gdzie poprosić organizatora o podpowiedź.

6. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.

7. Gra rozpocznie się 05.11.2022 r. godz. 13:15 w Bibliotece Multimedialnej „Abecadło”, mieszczącej się na 3 piętrze Galerii Handlowej Aura Centrum Olsztyna.

8. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny.

9. .Gra kończy się 5.11.2022 r.  max. o godz. 14:45

10 .Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane „ślady zaginionej kotki”. Każdy Zespół będzie musiał odszukać „zaginioną kotkę”.

11 .Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.

12 .W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

13.Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, na Starym Mieście w Olsztynie, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

14.Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

15. Gra nie podlega ustawie z dn.29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1892 nr. 58 poz. 341).

 
3. Wyłanianie zwycięzców

 

1.Wygrywa Zespół, który przejdzie całą trasę w określonym czasie i wykonana poprawnie wszystkie zadania.

2..Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi na ostatniej stacji, na mecie gry  nie później niż o godz. 14:25 –1 drużyna;14:40 – 2 drużyna; 14:55 – 3 drużyna.

 
4. Nagrody

 

1.Dla Zwycięzców zostaną wręczone nagrody, dla pozostałych Zespołów, którym nie uda się odnaleźć zaginionej kotki przewidziane są zestawy gadżetów ufundowane również przez Organizatora i Partnerów wydarzenia.

 
5. Postanowienia końcowe

1.Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Regionalnego (ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie).

2.W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian  w regulaminie z ważnych przyczyn.

4. W razie bardzo złych warunków pogodowych zorganizujemy rodzinne warsztaty w Bibliotece Abecadło

5. Udział w grze jest jednoznaczny z deklaracją uczestników o odpowiedzialności własnej związanej z pandemią COVID 19:

a) Uczestnicy oświadczają, że oni oraz ich rodzina w ostatnich 2 tygodniach nie mieli kontaktu z osobą chorą lub mającą kontakt z chorym na COVID 19. Uczestnicy biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla swojego i swojej rodziny zdrowia, podczas pobytu w grze.

b) Uczestnicy wyrażają zgodę na mierzenie temperatury przez organizatora. W przypadku temperatury powyżej 37 st. C zobowiązują się wrócić do domu/ zabrać dziecko do domu.

6. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.

7. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.

8. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu.

9. Uczestnictwo w grze jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


 

Regulamin wystawy zdjęciowej „Czas dla Rodziny”

 

 1. Zasady ogólne

 

1.Poniższy regulamin określa  zasady udziału w wydarzeniu „Wystawa zdjęciowa- czas dla rodziny” (dalej „Wydarzenie”) odbywającym się̨ na terenie Galerii Handlowej Aura Centrum Olsztyna w dniu 5.11.2022 r.

 1. Organizatorem Wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
  w Olsztynie, wystawa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
 2. Wydarzenie ma charakter imprezy niemasowej.
 3. Wzięcie udziału w Wydarzeniu oznacza akceptację regulaminu.

 

 1. Zasady uczestniczenia

 

 1. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się wydarzenie.
 3. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 4. Osoby wymagające specjalnej opieki mogą przebywać na Powierzchni wyłącznie pod opieką dedykowanego dla nich opiekuna.
 5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 6. Zabrania się Uczestnikom i ich opiekunom wnoszenia na teren wydarzenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów oraz napojów i jedzenia.
 7. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie:
 8. osobom wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki,
 9. osobom zachowujących się agresywnie, zakłócają porządek imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
 10. osobom, które pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 11. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora
  i służb porządkowych.
 12. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
  10. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

III. Zdjęcia w czasie Wydarzenia

 1. Niniejszym informuje się Uczestników Wydarzenia, iż jego przebieg może być rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk celem wykonania relacji z Wydarzenia w wersji fotograficznej
  (w tym ujęte są zdjęcia cyfrowe) lub filmu audio-wizualnego. Wobec tego każdy uczestnik uczestnicząc
  w Wydarzeniu wyraża zgodę na powyższe utrwalanie przebiegu Wydarzenia z jego udziałem (w tym na wykorzystanie wizerunku) dla celów dokumentacji oraz promocji/reklamy Wydarzenia i Aura Centrum Olsztyna w przyszłości, a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
 2. Odpowiedzialność

 3. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.

2.Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.

 1. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu.
 2. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do organizatora imprezy.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie Organizatora oraz na terenie Aura Centrum Olsztyna, w strefie Wydarzenia.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

 


Poszukujemy Wychowawcy do Klubu TPD  !!!

Oferta nr 1/TPD/Rodzina/2022 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni  Wychowawcę do Klubu TPD.

Do zadań wychowawcy należeć będzie przede wszystkim :

sprawowanie opieki nad wychowankami Klubu TPD w czasie wolnym od zajęć szkolnych, organizacja zajęć wspomagających prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, praca edukacyjna i socjoterapeutyczna z dziećmi , współpraca z rodzicami oraz ze specjalistami , udzielanie pomocy dzieciom ,której rezultatem będzie zwiększenie szans rozwojowych i umiejętności psychospołecznych u dzieci

w ramach projektu „Rodzina”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od kandydatów oczekujemy:

1.Wykształcenia- wyższego pedagogicznego potwierdzanego stosownymi dokumentami;

2.Doświadczenia w pracy z dziećmi -minimum 2 lata;

3.Pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, empatii ,cierpliwości i zaangażowania, kreatywności.

Zatrudnienie od zaraz.

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie oraz cv w formie skanu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMORTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie z dopiskiem Wychowawca w Klubie TPD w projekcie „Rodzina”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49 Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert.

 

W ramach programu Program „Pajacyk”- pomoc psychospołeczna, 

w projekcie "TRAMPOLINA MOŻLIWOŚCI" 

w ramach arteterapii dzieci  wykonały własnoręcznie mydełka z użyciem suszonych ziół/kwiatów ,licznych zapachów i relaksacyjnej muzyki.

Było kolorowo , pachnąco i przyjemnie.

Nowatorskie warsztaty przyjęły charakter zabawy edukacyjnej .

Sprzyjały one rozwojowi twórczego myślenia oraz projektowania.

Pozwalały na większą swobodę w obcowaniu ze sztuką i przyrodą. 

,

Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

                                                                                               Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

                                                                                               Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/

 

 

Poszukujemy Wychowawcy do Klubu TPD  !!!

Oferta nr 1/TPD/Rodzina/2022 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni  Wychowawcę do Klubu TPD.

Do zadań wychowawcy należeć będzie przede wszystkim :

sprawowanie opieki nad wychowankami Klubu TPD w czasie wolnym od zajęć szkolnych, organizacja zajęć wspomagających prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, praca edukacyjna i socjoterapeutyczna z dziećmi , współpraca z rodzicami oraz ze specjalistami , udzielanie pomocy dzieciom ,której rezultatem będzie zwiększenie szans rozwojowych i umiejętności psychospołecznych u dzieci

w ramach projektu „Rodzina”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od kandydatów oczekujemy:

1.Wykształcenia- wyższego pedagogicznego potwierdzanego stosownymi dokumentami;

2.Doświadczenia w pracy z dziećmi -minimum 2 lata;

3.Pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, empatii ,cierpliwości i zaangażowania, kreatywności.

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie oraz cv w formie skanu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMORTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie z dopiskiem Wychowawca w Klubie TPD w projekcie „Rodzina”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49 Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

W ramach programu Program „Pajacyk”- pomoc psychospołeczna,

w projekcie "TRAMPOLINA MOŻLIWOŚCI" odbyły się zajęcia

w ramach arteterapii” DRZEWO PRZYJAŹNI” oraz DRZEWO MARZEŃ" .

Jedną z wielu technik zastosowanych technik było wykonanie barwnych ,eksperymentalnych kompozycji na temat  widzenia u dzieci „tematu przyjaźni” z wykorzystaniem rozdmuchiwanej na kolorowej kartce papieru farby przez słomkę („malowanie wiatrem”). Zastosowana technika miała charakter zabawy edukacyjnej i sprzyjała integracji w 12 osobowej grupie dzieci. Mimo wielu przyjemności i odprężenia, rozluźnienia ,sprawiała również wiele "trudności " i nad tym będziemy pracować podczas kolejnych spotkań. Bo tak na prawdę sedno tkwiło w przekazie emocjonalnym- w procesie tworzenia, ekspresji i w przekonaniu dzieci, że są sprawcze, że umieją/potrafią ,większej samoakceptacji, a nie w efekcie końcowym. Na kolejnych warsztatach dzieci będą tworzyły prawdziwe dzieła sztuki .Już nie możemy się wspólnie doczekać...

Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

                                                                                    Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

                                                                                             Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/

 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
Jak już wiecie dołączyliśmy do programu Pajacyk- pomoc psychospołeczna, w ramach którego prowadzimy projekt „TRAMPOLINA MOŻLIWOŚCI"
Jedną z możliwości, jaką oferujemy dzieciom jest TRENING KREATYWNOŚCI, który możemy porównać do GIMNASTYKI MÓZGU!
Poprzez różnorodne ćwiczenia i działania rozwijamy u dzieci inwencje twórczą, kreatywność, uzdolnienia plastyczne, literackie i kompozycyjne. Trening umożliwia ćwiczenie: płynności, elastyczności i oryginalności myślenia oraz wyobraźnię.
W trakcie warsztatów mali uczestnicy poznają wiele ciekawych technik i metod. 
Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób, dziecko i tekst

Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/ Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/ 

Zobacz obraz źródłowy

Wszystkim dzieciom, młodzieży  

Na zakończenie roku szkolnego życzymy: 

"Uważajcie na siebie kochani
W pogoni za przygodami 
W góry, do lasu, nad wodę
Spakujcie rozsądną swobodę. 

Do tego: nastrój wspaniały 
I koniecznie wygodne sandały 
By w wędrówce przez wakacje
Dogonić niejedną atrakcję. 

Wakacyjne życzenia? 
Niech się spełnią marzenia!
O przygodach, z zachwytu westchnieniach 
Przyjaciołach i tęczach po burzach
O słodkich jak dzieciństwo jagodziankach
Oraz cudownych niespodziankach." 

Dużo słońca i udanych wakacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia. 

Programu Pajacyk- pomoc psychospołeczna, w ramach którego prowadzimy
projekt „TRAMPOLINA MOŻLIWOŚCI" obejmował warsztaty z psychologiem.
Uczestnicy projektowi poznali sposoby budowania zaufania u innych.
Uświadomili sobie, czym jest zaufanie i jakie są powody, dla których
warto wzbudzać zaufanie u innych ludzi oraz jaka jest rola zaufania w budowaniu relacji,
jak tez poszerzyli świadomość dotyczącą własnej gotowości ufania sobie i innym.
Jaki będzie ciekawy kolejny temat, o tym niebawem.

 

Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/ 

                                                                                               Brak dostępnego opisu zdjęcia.

W ramach programu Program „Pajacyk”- pomoc psychospołeczna,

w projekcie "TRAMPOLINA MOŻLIWOŚCI".

dla dzieci zorganizowano wyjście  do Parku Trampolin.

Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/

Poszukujemy Wychowawcy do Klubu TPD  !!!

Oferta nr 1/TPD/Rodzina/2022 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni  Wychowawcę do Klubu TPD.

Do zadań wychowawcy należeć będzie przede wszystkim :

sprawowanie opieki nad wychowankami Klubu TPD w czasie wolnym od zajęć szkolnych, organizacja zajęć wspomagających prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, praca edukacyjna i socjoterapeutyczna z dziećmi , współpraca z rodzicami oraz ze specjalistami , udzielanie pomocy dzieciom ,której rezultatem będzie zwiększenie szans rozwojowych i umiejętności psychospołecznych u dzieci

w ramach projektu „Rodzina”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od kandydatów oczekujemy:

1.Wykształcenia- wyższego pedagogicznego potwierdzanego stosownymi dokumentami;

2.Doświadczenia w pracy z dziećmi -minimum 2 lata;

3.Pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, empatii ,cierpliwości i zaangażowania, kreatywności.

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie oraz cv w formie skanu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMORTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie z dopiskiem Wychowawca w Klubie TPD w projekcie „Rodzina”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49 Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nasza organizacja dołączyła do programu

Pajacyk- pomoc psychospołeczna!

To już wiadomo.

W ramach programu Program „Pajacyk”- pomoc psychospołeczna

rozpoczęliśmy działania projektowe w  "TRAMPOLINIE MOŻLIWOŚCI".

Grupa 12-osobowa dzieci skorzystała już z wielu zajęć ze specjalistami ,

między innymi z warsztatów psychoedukacyjnych z obszaru kompetencji społecznych,

gdzie wszystkie zajęcia sprzyjały integracji całej grupy i oparte były na :

budowaniu klimatu bezpieczeństwa, zaufania, 

ale przede wszystkim na  dobrych relacjach z innymi ludźmi.

Poruszane były zagadnienia m.in.: Po co nam dobre relacje z innymi ludźmi i jak je budować?

Potrzeba budowania szacunku do innych, ale i do samego siebie? 

Cieszymy się bardzo z tak dużego zainteresowania projektem.

 

Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/

 

Poszukujemy Wychowawcy do Klubu TPD

Oferta nr 1/TPD/Rodzina/2022 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni  Wychowawcę do Klubu TPD.

Do zadań wychowawcy należeć będzie przede wszystkim :

sprawowanie opieki nad wychowankami Klubu TPD w czasie wolnym od zajęć szkolnych, organizacja zajęć wspomagających prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, praca edukacyjna i socjoterapeutyczna z dziećmi , współpraca z rodzicami oraz ze specjalistami , udzielanie pomocy dzieciom ,której rezultatem będzie zwiększenie szans rozwojowych i umiejętności psychospołecznych u dzieci

w ramach projektu „Rodzina”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od kandydatów oczekujemy:

1.Wykształcenia- wyższego pedagogicznego potwierdzanego stosownymi dokumentami;

2.Doświadczenia w pracy z dziećmi -minimum 2 lata;

3.Pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, empatii ,cierpliwości i zaangażowania, kreatywności.

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie oraz cv w formie skanu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMORTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie z dopiskiem Wychowawca w Klubie TPD w projekcie „Rodzina”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49 Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert.

 

 

 

 

Nasza organizacja dołączyła do programu Pajacyk:

pomoc psychospołeczna!

Program „Pajacyk” do tej pory był nam znany z akcji dożywiania dzieci. Od początku marca 2021r. PAH rozszerzyła działalność o wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Od maja działamy razem z Pajacykiem! Naszym wspólnym celem jest zapewnienie dzieciom adekwatnej pomocy w tych trudnych czasach.

Dołączenie do programu daje nam możliwość jeszcze szerszego

dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie!

 

W ramach programu będziemy mogli sfinansować nasze działania 

w projekcie" TRAMPOLINA MOŻLIWOŚĆI" , a w niej wiele możliwości :

1. Zajęcia indywidualne i warsztatowe z psychologiem;

2. Zajęcia psychoedukacyjne z obszaru kompetencji społecznych;

3. Zajęcia rekreacyjne o charakterze terapeutycznym;

4. Trening kreatywności;

5. Zajęcia z obszaru arteterapii-artystyczne techniki plastyczne;

6. Warsztaty z praw i obowiązków dla dzieci i młodzieży i ich opiekunów prawnych oraz konsultacje indywidualne.

Kto zostanie objęty naszą pomocą? My, jak i pozostałe organizacje działające w ramach Pajacyk: pomoc psychospołeczna, przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb w naszych regionach. Wśród podopiecznych objętych programem znajdzie się 12-sto osobowa grupa dzieci w wieku 8-11lat  oraz ich rodzice /opiekunowie prawni. Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci korzystające ze wsparcia Klubu TPD. W ramach wolnych miejsc będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja.

W sumie pomoc psychospołeczna obejmie blisko 370 dzieci i ponad 200 dorosłych - rodziców, opiekunów, pedagogów.

Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/