Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

W 2014r. obchodziło 95-lecie swojej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących wsparcia.

Nasz podstawowy cel...

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności:
• tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
• ochrona dzieci przed patologią,
• inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
• zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną,
• wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
• upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
• łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.
Cele i zadania statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:
• realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne;
• promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka;
• udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu;
• organizowanie specjalistycznej pomocy, rehabilitacji, usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego, organizację środowiska wychowawczego, upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy.

Od 55 lat TPD pracuje na rzecz podopiecznych w Olsztynie i w województwie Warmińsko - mazurskim, prowadząc różne formy pomocy na przestrzeni tych lat.

Obecnie w województwie prowadzimy:
• Warsztaty Terapii Zajęciowej,
• Świetlice Środowiskowe,
• Koła pomocy dzieciom przy szkołach,
• Koła Specjalistyczne dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci i młodzieży,
• Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej,
• telefon zaufania,
• punkty informacji,
• biuro Rzecznika Praw Dziecka TPD,
• Ośrodek Rehabilitacyjny,
• Niepubliczną Podstawową Szkołę Specjalną,
• Punkty Przedszkolne.
Powyższa działalność finansowana jest z różnych środków: publicznych (dotacje), niepublicznych (darowizny, sponsoring, zbiórki pieniężne, składki członkowskie, wpływy z 1% podatku).

 

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd